Samenwerking G40 en Platform31 voor de komende vier jaar bekrachtigd

Tijdens de G40-netwerkdag in Arnhem ondertekenden Ferd Crone, voorzitter van het G40-stedennetwerk en Hamit Karakus, directeur van Platform31, het convenant ‘samenwerken aan aantrekkelijke en krachtige steden’. In dit convenant wordt de samenwerking vastgelegd voor de periode 2019-2022.

Als onafhankelijke kennispartner van het G40-stedennetwerk werkte Platform31 de afgelopen jaren al nauw samen met de G40 en andere partners aan stedelijke en regionale vraagstukken. Zo maakten de G40-gemeenten onder andere gebruik van de verschillende vormen van kennisontwikkeling en kennisdeling, variërend van publicaties van onderzoek- en experimentresultaten, leerkringen, thematische conferenties, nieuwsbrieven en kennisdossiers. Ook worden de pijlers en themagroepen van de G40 inhoudelijk ondersteund met programma’s en projecten die door Platform31 en haar netwerkpartners worden uitgevoerd. Op basis van het vandaag ondertekende convenant sluit Platform31 de komende maanden een uitvoeringsovereenkomst per stad af.