Samenlevingsopbouw in de wijk

Door de transities in het sociaal domein wonen steeds meer mensen met een kwetsbare positie zelfstandig in de wijk. Het belang van sociale cohesie in de wijk is misschien wel groter dan ooit. Hoe bevorder je dat er sprake is van sociale samenhang in een bepaalde buurt of wijk en dat groepen zich met elkaar verbinden? Dit is een belangrijke vraag die Platform31 stelde in het innovatieprogramma Langer Thuis – inclusieve wijk.

In dit artikel zetten wij praktijkgerichte theorie op een rijen gaan we in op rollen en verantwoordelijkheden. Ook tonen we werkwijzen die gestoeld zijn op methoden – zodat een structurele aanpak kan ontstaan – en inspirerende voorbeelden hoe bewoners in ons land initiatief nemen om buurten vitaal te maken en te houden.

Download artikel (Pdf, 347 kB)

Meer informatie

Platform31 ontwikkelt met 24 gebiedscoalities bouwstenen voor goed wonen, een ondersteunende sociale en fysieke leefomgeving en nabijheid van voorzieningen. Dit doen wij samen met de ministeries van VWS, BZK en de G40.