Samen wikken en wegen bij woningcorporaties: nieuw kennisnetwerk rond afwegen

Het maximale halen uit beperkte middelen. Dat wil je als woningcorporatie; voor de huurder, voor de wijk, voor de maatschappij, en ook voor jezelf. Dat vraagt om goede afwegingen. Platform31 wil in contact komen met corporatiepartners die worstelen met afwegingsvragen en daar samen met andere corporaties aan willen werken. Doet u mee?

Na een relatief rustige periode na de invoering van de Woningwet (2015) is de zoektocht rond de rol van de woningcorporatie weer volop ingezet. Wat pak je als corporatie wel op en wat niet? Sociale investeringen moeten worden afgewogen tegen vastgoedinvesteringen voor nieuwbouw en duurzaamheid. Maar hoe weeg je deze af? Hoe houd je balans in wat bij je past, wat je kunt én wat maatschappelijk van je wordt gevraagd? Deze lastige afwegingen worden binnen de eigen organisatie gemaakt. Maar met de opleving van de nieuwe wijkaanpak en het oppakken van ‘integrale opgaven’ wordt afwegen ook steeds meer een samenspel met maatschappelijke partners.

Kennisprogramma afwegingsvraagstukken

Diverse corporatiepartners van Platform31 gaven aan meer grip te willen op deze afwegingen. Daarom inventariseerde Platform31 met een groep corporatiestrategen de behoefte, zijn casussen beetgepakt en is kennis over afwegingen uitgewisseld. Dat smaakte naar meer. In 2021 gaan we het netwerk verder uitbreiden en zetten we een kennisprogramma rond afwegingsvraagstukken bij woningcorporaties op.

Wat gaan we doen?

Platform31 gaat in 2021 met ‘corporatiestrategen’ (mensen die beleidsmatig in verschillende rollen met afwegen bezig zijn) aan de slag om samen meer grip te krijgen op goede afwegingen. We nodigen corporatiepartners van Platform31 uit om mee te doen in dit besloten netwerk.

Dit jaar diepen we met elkaar de volgende twee lijnen verder uit:

  1. Intern afwegen | werken aan interne afwegingskaders – Hoe kunnen nieuwe projecten (die wat verder van de kerntaken af liggen) intern worden beoordeeld en aangescherpt?
  2. Extern afwegen | werken aan een afgewogen wijkaanpak – Hoe kan je als corporatie bepalen welke rollen en taken je pakt binnen een vaak complexe samenwerking. Hoe kom je in een ‘domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpak’ tot goede, gezamenlijke afwegingen?

Werksessies

In werksessies breng je eigen casussen in, beproef je bestaande afwegingsinstrumenten, bouw je waar nodig nieuwe hulpmiddelen en wissel je informatie en ervaring uit. Allemaal voor een optimaal resultaat voor de huurder, voor de wijk, voor de maatschappij, en ook de woningcorporatie zelf.

Interesse?

Interesse om deel te nemen aan de kennisprogramma en de werksessies? Neem dan contact op met: