Samen verschil maken voor gelijke kansen op gezondheid

Samen met gemeenten en uitvoeringsorganisaties werken Pharos en Platform31 met GezondIn hard aan het voorkomen en terugdringen van gezondheidsverschillen. Steden en dorpen hebben baat bij gezonde inwoners; zij participeren meer, zijn zelfredzamer, maken minder gebruik van uitkeringen en leveren een grotere bijdrage aan de economie. Echter, niet iedereen is even gezond en – als we niets doen – worden gezondheidsverschillen tussen mensen groter. Ook afgelopen jaar ondersteunde GezondIn gemeenten met het versterken van lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. In dit overzicht delen we graag de belangrijkste opbrengsten van 2021 en wat GIDS/GezondIn in de afgelopen acht jaar heeft bereikt.

Gemeenten zetten steeds meer in op integrale aanpak gezondheidsverschillen
Mensen met een lage opleiding sterven in Nederland gemiddeld zes jaar eerder dan mensen met een hoge opleiding. Om die verschillen te verkleinen werken GIDS-gemeenten en GezondIn sinds 2014 aan het opzetten, verbeteren en versterken van hun integrale aanpak van gezondheidsverschillen. Belangrijk uitgangspunt is maatwerk: ondersteuning die aansluit bij de lokale situatie. De 150 GIDS-gemeenten zetten de afgelopen acht jaar steeds meer gaan in op integraal beleid om gezondheidsverschillen terug te dringen. Dit blijkt uit onderzoek van Lysias Advies in opdracht van Pharos naar de resultaten. “Een mooi resultaat”, vindt Patricia Heijdenrijk, directeur Pharos. “We zien in heel veel gemeenten dat het beleid echt is veranderd. Er is in de breedte meer aandacht voor gezondheidsverschillen, meer aandacht voor achterliggende oorzaken en er worden steviger keuzes gemaakt.”

Webinar Gezondheid in de Omgevingsvisie

De nieuwe Omgevingswet biedt gemeenten een kans om gezondheidsbeleid en ruimtelijk beleid te verbinden. Vooral in wijken met inwoners in een kwetsbare positie is nog veel te winnen in termen van gezondheid. Maar hoe doe je dat? We spraken erover in ons webinar Gezondheid in de Omgevingsvisie.

Terugkijken jaarlijkse studiedag
Samen verschil maken was niet voor niets het thema van de jaarlijkse studiedag van GezondIn begin december. Verschil maken voor de mensen om wie het gaat. Heb je de online studiedag gemist of kon je niet alles kon volgen? Wil je kijken of luisteren naar de inspirerende verhalen van Reinier van Zutphen, Marco Pastors of Sheila Sitalsing? Of naar het interview met Patricia Heijdenrijk over de uitkomsten van het onderzoek naar acht jaar GIDS/GezondIn?

Het goede gesprek

Om gezondheidsverschillen te voorkomen en terug te dringen is aandacht nodig voor achterliggende factoren als armoede, eenzaamheid en stress. Daarom voeren professionals gesprekken met inwoners over wat speelt op meerdere leefgebieden zodat ze daadwerkelijk en duurzaam uit hun situatie kunnen klimmen. Wij spraken met vijf ervaren professionals uit verschillende domeinen: wat maakt een goed gesprek en wat heb je daarvoor nodig? Bekijk het goede gesprek van:

Begin 2022 verschijnt een publicatie met een overzicht van de belangrijkste ingrediënten en tips voor een goed gesprek.

Interviewreeks participatie & gezondheid
Mensen met een lage sociaaleconomische status hebben vaak gezondheidsproblemen. Meedoen in de maatschappij kan daarop een positieve impact hebben. De weg naar maatschappelijke of arbeidsparticipatie is niet makkelijk, maar wel mogelijk. Met aandacht en persoonlijke begeleiding maak je het verschil. Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Denkrichtingen voor inclusief herstel na corona
De coronacrisis heeft grote impact op het dagelijks leven en de gezondheid van mensen. De mentale en fysieke gezondheid staat extra onder druk, vooral bij mensen in een kwetsbare positie. Door Covid-19, maar ook door eenzaamheid, stress, en (dreigende) werkeloosheid. Gemeenten werken aan herstelbeleid. Zij zoeken daarin naar passende aanpakken, innovatie oplossingen en beleidslijnen om gezondheidsverschillen terug te dringen. Op basis van gesprekken met GIDS-gemeenten (wethouders, beleidsmedewerkers en professionals in de wijk) stelde GezondIn denkrichtingen op voor een inclusief herstel- en transformatiebeleid. De denkrichtingen sluiten aan bij inzichten en adviezen van onder andere het SCP, de SER en de RVS en VNG/Divosa. Met een serie praktijkvoorbeelden illustreren we elke denkrichting met een voorbeeld uit een gemeente.

Lees meer:

In 2022 volgen nog vier voorbeelden bij de denkrichtingen voor inclusief herstel na corona.