Samen Straat Maken. Doet u mee?

Straten veranderen van functie. Maatschappelijke opgaven vragen om nieuwe, onverwachte functiecombinaties. Winkelleegstand, eenzaamheid, zorg- en buurtfuncties die verdwijnen, tegengaan van de ruimtelijke uitsortering tussen kansarme en kansrijke groepen, bieden mogelijkheden voor een nieuwe straatidentiteit en duurzame inrichting van de straat. Het Platform31-project ‘Samen Straat Maken’ onderzoekt het aanpassingsvermogen van vier klassieke straattypen.
U kunt zich nu inschrijven!

Bloeiende buurtstraten ontstaan door samenwerking tussen bewoners, ondernemers, gemeente, corporaties en andere vastgoedeigenaren. Door lokale initiatieven te omarmen kan meer levendigheid, vitaliteit, duurzaamheid en mogelijkheid voor ontmoeting gecreëerd worden in een straat. Maatschappelijke opgaven kunnen zo, gezamenlijk, het hoofd worden geboden.

Aanpassingsvermogen vier typen straten

Het Platform31-project ‘Samen Straat Maken’ verkent de mogelijke functieveranderingen in vier klassieke straattypen. Inspiratiesessies op locatie maken inzichtelijk welke veranderingsrichting er mogelijk is, en hoe lokale initiatieven gestimuleerd kunnen worden. De straattypen:

 1. De aanloopstraat. Een winkelstraat die net buiten het stadscentrum ligt en te kampen heeft met leegstand waardoor nieuwe, onverwachte functies en inrichting van de openbare ruimte een impuls kunnen geven aan de vitaliteit, leefbaarheid en duurzaamheid in de straat.
 2. De hoofdstraat. Een hoofdstraat in dorp of stad in een krimpgebied waar ‘gaten vallen’ doordat winkels leeg komen te staan, lokale zorg- en ontmoetingsfuncties verdwijnen en wonen vooral op de verdieping is.
 3. De naoorlogse straat met blinde plint, een van oudsher monofunctionele woonstraat in een naoorlogse woonwijk aan de rand van het stadscentrum, waar herinrichting van de openbare ruimte en de plint meer levendigheid en gevoel van veiligheid kan bieden.
 4. De woonstraat in stad of dorp: een monofunctionele woonstraat in een kansarme, stedelijke- of dorpswijk, waar de bewoners een zetje in de rug goed kunnen gebruiken om aan te haken bij nieuwe, onverwachte functies als kleine ondernemingen aan huis.

Ieder type straat heeft een eigen veranderingsbehoefte. Eén ding hebben de straattypen gemeen: het aanpassen aan huidige maatschappelijke opgaven komt tot stand in een proces van co-creatie met bewoners, ondernemers, marktpartijen en overheid. De opgaven:

Tabel samen straat maken

Wat kunt u verwachten van de StraatLabs?

Een StraatLab is een inspiratiesessie op locatie, onder leiding van experts van Platform31 en externe deskundigen. Samen gaan we op zoek naar antwoord op de volgende vragen:

 1. Welke kansen voor functieverandering zijn er in dit type straat?
 2. Welke stappen zijn nodig om tot die functieverandering te komen?
 3. Wie neemt welke rol?
 4. Hoe kan het veranderingsproces worden vormgegeven?
 5. Hoe komen lokale initiatieven in dit type straat het best tot bloei?
 6. Welke maatschappelijke opgaven kunnen daarmee het hoofd worden geboden?

Resultaten van de StraatLabs

De StraatLabs kunnen inspiratie bieden voor nieuwe manieren van co-creatie, procesinrichting en nieuwe, onverwachte functies in de straat. Resultaat van een StraatLab kan zijn een kansenkaart, tools voor procesinrichting en voorbeelden van rolverdeling tussen bewoners, markt en overheid. Deze resultaten worden per StraatLab in een verslag opgetekend en samengevat in een eindpublicatie. Een inspiratiedocument voor alle partijen, die op zoek zijn naar mogelijkheden voor aanpassing aan maatschappelijke opgaven door functieverandering in/van de straat.

Doet u mee?

Per klassiek straattype zijn we op zoek naar minimaal twee bestaande of nieuw te vormen samenwerkingsverbanden van bewoners, overheid en markt.

Bent u:

 • Op zoek naar inspiratie voor nieuwe mogelijkheden in een van de vier straattypen?
 • Op zoek naar onverwachte functiecombinaties, die de straat meer levendigheid geven?
 • Op zoek naar een duurzame inrichting van de straat en meer ontmoetingsmogelijkheden?
 • Op zoek naar vernieuwende en krachtige manieren om met andere partijen samen te werken?
 • Op zoek naar een effectieve aanpak om lokale initiatieven te stimuleren en faciliteren?

Zoekt u:

 • Een landelijk netwerk dat zich buigt over vergelijkbare maatschappelijke opgaven?
 • Mogelijkheden voor wederzijdse kennisuitwisseling?
 • Inspiratie van andere experts en ervaringsdeskundigen?
 • Een podium om uw eigen kennis en expertise te delen?

Dan bent u de partij die we zoeken!

Platform31 is een landelijke kennis- en netwerkorganisatie die beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken verbindt en in samenwerking met stakeholders komt tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders aan de slag kunnen.

Inschrijven en planning

Kosten voor deelname aan het hele traject ‘Samen Straat Maken’ (inspiratiesessie, verslaglegging en eindpublicatie) zijn 5.000 euro (exclusief btw) per samenwerkingsverband van bewoners, overheid en marktpartijen. U kunt een inschrijfformulier opvragen door een e-mail te sturen aan Denise Vrolijk via denise.vrolijk@platform31.nl.

Inschrijven kan tot eind augustus 2017. De StraatLabs ‘Samen Straat Maken’ vinden plaats in de maanden september t/m november 2017. De eindpublicatie verschijnt in januari 2018.

Vragen, opmerkingen of suggesties?

Neem contact op met: