Ruimtelijk-economische visievorming binnen de NOVI

Interview met Emiel Reiding (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Emiel Reiding is directeur van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), een strategische langetermijnvisie op de gehele fysieke leefomgeving van Nederland. Deze omgevingsvisie benadert integraal, vanuit één fysiek uitgangspunt, vier nationale opgaven op het gebied van economie, duurzaamheid, wonen en bereikbaarheid en leefomgeving. De omgevingsvisie komt tot stand in vier fasen. Eind 2018 is fase 3 afgerond en is het eerste ontwerp van de NOVI klaar.

Emiel Reiding: “Ruimtelijke aspecten vormen een belangrijk deel van een aantrekkelijk vestigingsklimaat, benut die! Het is de truc om de fysieke omstandigheden naar je hand te zetten. Nederland heeft zijn ligging maximaal uitgebuit, met een grote haven en luchthaven en de uitgebreide internationale handelsbetrekkingen. Onze economie is groter dan onze omvang doet vermoeden. Door onze handelshistorie hebben we een efficiënt juridisch stelsel en spreken we onze talen.

Ook op regionaal niveau draait economische ontwikkeling om het maximaal benutten van je omgeving. We hebben door heel Nederland zeer sterke regio’s. Google zit bijvoorbeeld in Noord-Groningen, Tesla in Tilburg, de High Tech Campus Eindhoven is een zeer succesvol economisch knooppunt, in Lochem staat een fabriek die wereldmarktleider is op specifieke onderdelen voor de staalindustrie, en zo zijn er nog meer voorbeelden. Het beeld bestaat enigszins dat de Randstad al het geld verdient, maar dat is te eenzijdig. Het economisch belang van de rest van het land is net zo groot. We hebben een zeer verspreid stedelijk patroon in Nederland; een stad zoals Londen, die heel Engeland domineert, hebben wij niet. Het past bij onze structuur dat economische bedrijvigheid door het hele land is verspreid.”

Lees dit interview verder in ‘De economische agenda voor stad en regio’ (vanaf pagina 64):