Ruimte voor nieuw vervoer in de stad

Blijven we fietsen op strookjes fietspad? Of worden lopen en fietsen in de stad de belangrijkste manier om te verplaatsen? En hoe maken we daar ruimte voor? Tijdens de meet up ‘Stad’, die Platform31 op 20 december a.s. organiseert in aansluiting op het veelbekeken VPRO-programma Onzichtbaar Nederland, gaat Hugo van der Steenhoven (Hugo Cycling) in op deze vragen.

Aan de hand van fragmenten uit de Onzichtbaar Nederland-aflevering over het thema ‘Stad’ geven verschillende sprekers toelichting op de weerslag die vervoersontwikkelingen in het verleden, heden en de toekomst hebben op de stad. Daniëlle Snellen (PBL) neemt ons mee in de vergaande aanpassingen die er soms zijn gedaan, of juist net niet, om technologie een plek te geven in de stad. Zo is de stad Utrecht doorsneden door de aanleg van een snelweg. Meningen daarover zijn verdeeld.

Autonome voertuigen

Snellen werpt een blik op toekomstige technologische ontwikkelingen. Hoe gaan we in de toekomst om met de nieuwe technologie van bijvoorbeeld de zelfrijdende auto? Welke plek heeft deze ontwikkeling nodig in de stad? En hoe kan de technologie van autonome voertuigen daar eventueel op aangepast worden?

Toekomstbeelden spoor

Maurits Schaafsma (Schiphol Group) vertelt hoe het spoor zich in de toekomst kan ontwikkelen, door meer te denken vanuit ruimtelijke-economische schaalniveaus. Dit is een van de conclusies uit het advies ‘Netwerkvisie Spoor 2050’ dat de denktank Moreelse Tafel begin dit jaar heeft aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Luchtverkeer bron van verstedelijking

Schaafsma benadrukt dat het luchtverkeer nu en in de toekomst een belangrijke rol zal spelen in de inrichting van ons land. Deze bron van verstedelijking heeft ook zijn weerslag op treinstations als bijvoorbeeld Schiphol en Amsterdam Zuid.

Samenhang mobiliteit en stad

Daan Zandbelt (Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, benoemd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu) pleit voor afstemming tussen mobiliteit en stedelijke ontwikkeling. Nu de druk op steden toeneemt, groeit ook de mobiliteitsbehoefte. Door bestaande infrastructuur slimmer te gebruiken kunnen we onze steden leefbaar en aantrekkelijk houden.

Meet Up Onzichtbaar Nederland

Platform31 organiseert op dinsdagavond 20 december in aansluiting op het VPRO-programma Onzichtbaar Nederland een Meet Up. Verschillende mobiliteitsdeskundigen geven hun visie op de rol van vervoer in de stad van verleden, heden en toekomst. Ze reageren op fragmenten uit het VPRO-programma Onzichtbaar Nederland, bieden verdieping én blikken vooruit naar de weerslag die huidige en toekomstige vervoersontwikkelingen, zoals duurzame mobiliteit, de fiets en zelfrijdende auto, op de stad kunnen hebben. Praat u mee?

Meer weten?

  • Lees hier het artikel Netwerkvisie Spoor 2050 dat Bas Govers (Goudappel Coffeng), Maurits Schaafsma (Schiphol Group) en Pepijn van Wijmen (APPM Management Consultants) in januari 2015 schreven voor het vaktijdschrift S+RO.
  • In het kader van Agenda Stad zijn de gemeenten Utrecht, Groningen, Nijmegen, Den Bosch en Assen bezig met de ontwikkeling van een City Deal over stedelijke bereikbaarheid.