Ruimte voor bewonersinitiatieven senioren

Verslag van de masterclass ‘Woonvarianten voor senioren’, 20 juni 2019 te Zwolle

Het thema ‘wonen voor senioren’ leeft, blijkt uit het succes van de eerste masterclass ‘woonvarianten voor senioren’. Een grote en gevarieerde groep deelnemers uit het hele land kwam op 20 juni bij elkaar in Zwolle. Barbara van Straaten van Platform31: “Er is urgent behoefte aan meer variatie en aanbod in woonvormen voor senioren.”

Initiatiefnemers van woonvormen, adviseurs huisvesting en andere professionals uit het hele land waren aanwezig voor de eerste bijeenkomst in het kader van het kennisprogramma ‘woonvarianten voor senioren’ van Platform31. Op het programma: de plannen en doelen van het driejarige kennisprogramma, de recent gelanceerde Stimuleringsregeling Wonen en Zorg én een inspirerend kijkje in de keuken bij de Knarrenhof.

Geleerde lessen worden gedeeld

De masterclass is onderdeel van een driejarig kennisprogramma waarin Platform31 samenwerkt met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Aedes. Van Straaten: “Het uiteindelijke doel is dat senioren van nu en in de toekomst prettig oud moeten kunnen worden, in een voor hun passende woonomgeving. Wij hopen daar met het kennisprogramma een bijdrage aan te leveren.” Ze vervolgt: “De komende tijd gaan we actief op zoek naar inspirerende voorbeelden van woonvormen voor senioren en geleerde lessen van initiatiefnemers. Deze delen we met onze deelnemers. Daarnaast ontwikkelen we samen met koplopers en experts kennis rondom onderwerpen waar initiatiefnemers vaak tegenaanlopen – bijvoorbeeld financiering, of het vinden van een geschikte locatie.”

knarrenhof-zwolle-2

Collectief zeggenschap in Knarrenhof

‘’Een gemiddelde knar houdt niet van advocaat, en draagt ook geen bloemenjurk’’, lacht Peter Prak, oprichter van stichting Knarrenhof. Prak is samen met een bevlogen team in meer dan 50 gemeenten actief om levensloopbestendige hofjes te realiseren. Samen met de toekomstige bewoners. ‘’Bij het realiseren van al die hofjes komt heel wat kijken, zoals het vinden van een geschikte locatie, financiering en samenwerking met tal van partijen”, vertelt Prak. De organisatiestructuur is zo ingericht dat voor elk hofje ruimte is voor eigen beslissingen op basis van de collectieve wensen. ‘’Zo is er in Zwolle een hofje waar huisdieren verboden zijn, want een deel van de toekomstige bewoners had behoefte aan een plek zonder huisdieren. En dus kwam er een speciaal hofje zonder huisdieren.”

Een nieuwe stimuleringsregeling

Op 3 april 2019 is de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) gelanceerd. Frank van der Voort, senior adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), is aanwezig bij de masterclass om er meer over te vertellen. “Het doel van de regeling is het stimuleren van ontwikkeling en totstandkoming van nieuwe, kleinschalige en geclusterde woningen voor mensen met een laag- of middeninkomen.” Voor wie is de regeling bedoeld? “Voor bewonersinitiatieven en sociale ondernemers die een ‘woonzorgarrangement’ willen realiseren. Deze kunnen een aanvraag indienen, maar ook bellen met vragen. Onze lijn staat open, bel ons gerust!”

Barbara van Straaten rondt af met de vraag wie van plan is een aanvraag te doen binnen de stimuleringsregeling. Aan het aantal opgestoken handen te zien, gaat de RVO het druk krijgen. De deelnemers aan de masterclass zijn bijgepraat over de laatste ontwikkelingen, hebben nieuwe contacten gelegd en hebben een inspirerend voorbeeld leren kennen in Knarrenhof. Platform31 kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst.

Sluit aan

De tweede editie van deze masterclass vindt dit najaar plaats. Op onze projectpagina houden we de kennisontwikkeling en resultaten bij. Wilt nu niets missen? Meld u aan voor onze Update Wonen en zorg.

Meer informatie