Ruimte biedt kansen

Architecten, stedenbouwkundigen, stadsmakers en conceptontwikkelaars verkenden de mogelijkheden van leegstaande panden in de binnenstad tijdens het congres ‘Ruimte biedt kansen’ op 10 november in Schiedam. Het congres, onderdeel van het tweedaagse Feest der Leegstand, werd georganiseerd door architectenbureau AtelierRuimDenkers. Platform31 was aanwezig om de resultaten van het experiment ‘Aangename aanloopstraten’ te delen.

Door Barbara Heebels, Platform31

Ruimte biedt kansen! Juist in een historische binnenstad als Schiedam, lenen veel panden zich voor het transformeren naar woningen. Hiermee speelt Schiedam in op de toenemende krapte op de woningmarkt in Rotterdam. Tijdens het congres passeerden inspirerende voorbeelden de revue: van de transformatie van een pakhuis naar woonruimte tot nieuwe ontmoetingsplekken in het stadscentrum.

Na een pleidooi voor meer aandacht voor het bredere stadscentrum en het beter analyseren van mogelijkheden voor nieuwe functies door Matthijs de Boer van MDBS lag de focus de rest van de middag vooral op de mogelijkheden van leegstaande gebouwen. Dat de fysieke ruimte in leegstaande panden nieuwe mogelijkheden schept, werd op vernieuwende wijze verbeeld door fotograaf Jan Theun van Rees. Hij nam de aanwezigen mee in een serie foto’s van leegstaande ruimtes die vervolgens na verbouwing in diezelfde ruimte terug werden geplaatst.

Initiatief van onderaf

Tegelijkertijd is het uitgangspunt dat fysieke ruimte mogelijkheden schept voor vernieuwing, niet heel verrassend als je met architecten meekijkt naar stedelijke ontwikkelingen. Een interessante toevoeging aan de middag was daarom de aandacht voor een andere interpretatie van ‘ruimte biedt kansen’: verschillende sprekers pleitten voor het bieden van ruimte voor initiatieven van onderaf. Alexander Keizer van Urbannerdam zette dit kracht bij met zijn presentatie over zelfbouw en flexibele inrichting van appartementen in Rotterdam. Tim Devos van Endeavour uit Antwerpen vertelde over het initiatief om met burgers gezamenlijk een leegstaande politietoren te kopen. Dit initiatief kwam niet van de grond, maar leidde wel tot verder onderzoek naar coöperatieve vormen van vastgoedontwikkeling.

Het congres wierp hiermee een nieuw licht op de binnenstad van Schiedam, met interessante perspectieven voor binnensteden die kampen met leegstand.

Programma Vitale binnensteden

De binnenstad is het visitekaartje en de huiskamer van onze steden. In vitale binnensteden wordt gewinkeld, gewerkt, gewoond, gestudeerd én gerecreëerd. Uitdagingen in veel binnensteden zijn: de samenwerking tussen partijen professionaliseren, technologische ontwikkelingen op een slimme manier inzetten en om een juiste functionele mix vinden, aansluitend bij het lokale DNA en de regionale mogelijkheden. In programma Vitale binnensteden organiseert Platform31 projecten die helpen om deze doelen dichterbij te brengen.