Rotterdam maakt ruimte voor een stad in balans

Rotterdam is een diverse stad, met inwoners met sterk verschillende sociaaleconomische posities, en een diversiteit aan nationaliteiten, culturen, waarden en normen, opinies en politieke voorkeuren. Hoe ontstaat er ondanks de economische, culturele, sociale en ruimtelijke verschillen een stad in balans? Dit was de centrale vraag tijdens één van de sessies van het Stadmakerscongres op 10 november 2017.

De sessie stond in het teken van de presentatie van de essaybundel Ruimte voor een stad in balans. Essays over Rotterdam. Een bundel waarin negen deskundigen ingaan op de vraag hoe ruimtelijk beleid en ruimtelijke investeringen kunnen bijdragen aan een stad in balans. Tijdens het congres overhandigde Hamit Karakus de essaybundel aan Emile Klep (directeur Stedelijke Inrichting, cluster stadsontwikkeling) en Hermineke van Bockxmeer (directeur Sport en Cultuur, cluster maatschappelijke ontwikkeling) van de gemeente Rotterdam.

In een paneldiscussie werd vervolgens met enkele essayisten doorgesproken over de opgaven voor de stad. Zij merkten onder meer op dat het belangrijk is om niet alleen te praten over de mensen in de stad, maar vooral met de mensen. Rotterdammers zijn over het algemeen heel trots op hun stad en er is een sterke wil om samen te leven. Het is juist daarom belangrijk om samen te werken aan een stad waarin iedereen zich thuis voelt en samen met andere steden best practices uit te wisselen. Het vraagstuk speelt immers niet alleen in Rotterdam, maar ook in veel andere steden.

Platform31 pakt het vraagstuk van een inclusieve stad graag verder op met verschillende steden in Nederland. Om gezamenlijk op zoek te gaan naar een passende aanpak. Denk bijvoorbeeld aan het uitwisselen van ideeën, initiatieven en projecten en het opzetten van experimenten. Interesse? Laat het ons weten!