Roosendaal continueert inzet op vernieuwende concepten binnenstad

De gemeenten Den Helder, Beverwijk en Roosendaal experimenteren dit jaar in de binnenstad met een nieuwe aanpak omtrent regelgeving voor ondernemers. Door deel te nemen aan de praktijkgroep ‘Verlichte regels winkelgebieden’ willen zij ruimte creëren voor innovatief ondernemerschap. Op 18 mei jl. nam Roosendaal de deelnemende gemeenten en Platform31 tijdens een werkbezoek mee langs de belangrijkste ontwikkelingen in de binnenstad.

Roosendaal innoveert in de binnenstad

Roosendaal zet in op innovatie. De heringerichte Nieuwe Markt is in Roosendaal de plek voor het living lab smart city. Zo zijn er onder andere sensoren die meten wanneer prullenbakken vol zijn en een signaal afgeven wanneer er heftig geluid of beweging plaatsvindt. Slimme lantaarnpalen geven verschillende kleuren licht af en sensoren signaleren wanneer het groen in de stad moet worden onderhouden. Een belangrijk onderdeel van de strategie van Roosendaal is het loyaliteitsprogramma, waarmee de gemeente wil zorgen dat bezoekers van de binnenstad meer binding krijgen met het gebied, vaker terug zullen komen en langer in de binnenstad verblijven. Het smart city programma is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Roosendaal, ondernemers en vastgoedeigenaren. Roosendaal startte in 2012 met een aanpak waarbij de samenwerking tussen publieke en private partijen bij de vernieuwing van de binnenstad centraal staat. Nieuwe concepten volgen deze lijn.

De binnenstad als verblijfsgebied

De Nieuwe Markt is na de herinrichting in 2017 een plek voor activiteiten en evenementen geworden: ontmoeting, recreatie, winkelen, horeca en werken spelen een belangrijke rol. De groenplekken nodigen uit tot verblijf en de fonteintjes bieden verrassende speelmogelijkheden voor kinderen. Daarnaast is ‘het Paviljoen’ er gevestigd, een architectonisch hoogstandje waar naast horeca, ook de binnenstadsorganisatie van de stad Roosendaal gevestigd is. Ook de komende jaren wil de gemeente investeren in het toevoegen van groen en het creëren van verblijfsgebieden in de binnenstad.

Verlichte regels

Roosendaal nam eerder deel aan de pilot Verlichte regels winkelgebieden die in 2015 en 2016 is uitgevoerd. Een zichtbaar resultaat hiervan is een inmiddels permanent terras bij een bakker op het plein van de Nieuwe Markt en een viswinkel elders in de stad. Momenteel experimenteert Roosendaal in het vervolgproject met het standplaatsenbeleid. Standplaatsen waren lange tijd niet mogelijk in de binnenstad. Beleving wordt steeds belangrijker. Met deze pilot wil Roosendaal onderzoeken of standplaatsen iets toevoegen aan de beleving van de binnenstad. Een beleidsregel maakt het mogelijk een tijdelijke vergunning te krijgen voor standplaatsen op twee locaties in de stad. Tijdens de experimentperiode wordt getest of deze initiatieven succesvol zijn en goed passen in de binnenstad.

Experimenten in Den Helder en Beverwijk

Naast Roosendaal nemen Den Helder en Beverwijk deel aan de praktijkgroep Verlichte regels winkelgebieden. In Den Helder en Beverwijk ligt de focus op het verbeteren van het proces van vergunningverlening en -management. Hiermee willen de gemeenten ondernemers beter faciliteren bij initiatieven en hierover helder communiceren. Er wordt gewerkt aan verbetering van de samenwerking tussen afdelingen, duidelijke communicatie en wederzijds begrip. Gewenst einddoel is een nieuwe balans tussen economische ontwikkeling enerzijds en het waarborgen van (andere) maatschappelijke belangen anderzijds (onder andere: schoon, heel en veilig).

Dit artikel is een weergave van het werkbezoek aan Roosendaal in het kader van de praktijkgroep Verlichte regels winkelgebieden.