Rol van economic boards

Interview met Janko Lolkema (Economic Board Regio Zwolle)

Janko Lolkema is de secretaris van de Economic Board Regio Zwolle. Deze board bestaat uit de vier O’s – overheid, ondernemers, onderwijs en omgeving – en stelt en bewaakt de economische agenda van de Zwolse regio. In de nieuwe economische agenda 2018-2022 maakt de board een duidelijke keuze voor sterke sectoren en thema’s zoals human capital en circulariteit.

Janko Lolkema: “De regio Zwolle is een economische topregio waarin twintig gemeenten grensoverschrijdend samenwerken binnen een lichte en flexibele structuur. De regio is een mooie mix van stedelijkheid en landelijke omgeving. Naast deze samenwerking is in 2013 ook de Economic Board Regio Zwolle (EBRZ) opgericht om als katalysator de samenwerking tussen de vier O’s te versterken. Naast de vier provincies en twintig regiogemeenten bestaat de EBRZ uit een brede vertegenwoordiging van hbo- en mbo-onderwijsinstellingen, Universiteit Twente, ondernemers en de omgeving, waaronder Natuurmonumenten, PEC Zwolle United en het Polymer Science Park. De vier O’s vormen de basis en de achterban. De board zelf hebben we slim en licht georganiseerd, daar moet je niet een enorme entiteit van maken. We hebben een onafhankelijk voorzitter, een secretaris en een kernteam met vertegenwoordigers uit de vier O’s. Per onderwerp bekijkt de board de uitvoering. Provincies, gemeenten, onderwijs en ondernemers investeren in speciaal daartoe opgerichte organisaties. Zo is Kennispoort, met het Trade Office voor internationale initiatieven, een eerstelijnsloket voor ondernemers met vragen over innovatie of vernieuwend ondernemerschap. Daarnaast is er het Polymer Science Park voor specifieke projecten in de kunststofsector, het Health Innovation Park voor vraagstukken in de zorgsector en het Top-centrum E-commerce voor e-commerce initiatieven.”

Ken je pluspunten

Lolkema: “De board agendeert en regisseert, de uitvoering pakken andere organen op. Als we zien dat er wat hiccups zijn rond een onderwerp, of dat er flink wat meters gemaakt moeten worden om iets voor elkaar te krijgen, dan stimuleren we dat dit gebeurt. In 2017 heeft de EBRZ een economische agenda 2018-2022 voor de Regio Zwolle opgesteld – mede op basis van het onderzoek De Kracht van Oost-Nederland. De agenda legt de focus op specifieke sectoren, zoals kunststoffen, agrifood en health, en op bepaalde thema’s, zoals human capital, circulariteit, internationalisering en bovenregionale samenwerking. Daarbij kijken we verder dan wat er voor de hand ligt. Kunststoffen bijvoorbeeld: absoluut bezien zijn de toegevoegde waarde en de hoeveelheid arbeidsplaatsen van deze sector relatief klein. Maar als je kijkt welke rol de sector speelt binnen de topsector chemie, is het een zeer belangrijke economische activiteit. Goed kijken wat je al hebt en hoe je dat kunt versterken geldt ook voor je inhoudelijke keuzes. We willen graag aan de slag met de circulaire economie, klimaatoplossingen en de energietransitie, maar die thema’s zijn op zichzelf te breed. Daarom onderzoeken we hoe we die thema’s toepassen op de sterke sectoren die we al hebben, zoals health en agrifood.”

Lees dit interview verder in ‘De economische agenda voor stad en regio’ (vanaf pagina 52):