Resultaten onderzoek Mobility Mentoring® in Alphen aan den Rijn

Wat levert de inzet van Mobility Mentoring® op bij inwoners die zich melden voor ondersteuning bij hulpvragen op meerdere leefgebieden? Dat was de hoofdvraag van het onderzoeksteam vanuit de Hogeschool Utrecht en Platform31. Zij keken mee bij de pilot met Mobility Mentoring® informed werken in gemeente Alphen aan den Rijn. Ook volgden zij de implementatie van de aanpak bij de gemeente. Het onderzoek laat onder meer zien dat de deelnemers van de pilot vooruitgang boekten op diverse leefgebieden. De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in deze factsheet.

Gemeente Alphen aan den Rijn startte eind 2017 met een pilot Mobility Mentoring® informed werken. Inwoners met problemen op meerdere leefgebieden krijgen ondersteuning gebaseerd op deze aanpak waarin inzichten uit de (hersen)wetenschap vertaald zijn in instrumenten voor praktische toepassing. Een onderzoeksteam vanuit de Hogeschool Utrecht en Platform31 keek mee naar wat de inzet van Mobility Mentoring® oplevert voor deze inwoners. Ze bekeken ook hoe de implementatie van de aanpak verliep. In de factsheet staan de belangrijkste resultaten van het onderzoek:

  • Welke vooruitgang de deelnemers van de pilot boekten op diverse leefgebieden (pijlers van de Brug naar Zelfredzaamheid®).
  • Welke impact de professionals van de gemeente Alphen aan den Rijn en de deelnemers zelf ervaarden.
  • Wat de belangrijkste aanbevelingen zijn over de implementatie van Mobility Mentoring® informed werken.

De uitgebreide resultaten, conclusies en aanbevelingen staan in het onderzoeksrapport.

Onderzoek uit de Verenigde Staten laat zien dat de Mobility Mentoring® aanpak mensen helpt om hun problemen aan te pakken en tot financiële zelfstandigheid te komen. De verwachting is dat de aanpak in Nederland tot soortgelijke uitkomsten leidt. Het onderzoek in Alphen aan den Rijn laat een aantal eerste opbrengsten zien. Ook de evaluatie van Droommoeders geeft een indicatie van de opbrengsten. In het eerste kwartaal van 2020 publiceert Platform31 de uitkomsten van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) die op dit moment wordt uitgevoerd door Platform31 en Rebel. Deze is bedoeld om inzicht te krijgen in de potentiële maatschappelijke opbrengsten van de integrale aanpak Mobility Mentoring® en randvoorwaarden voor implementatie in de Nederlandse situatie.

Mobility Mentoring®

Mensen met chronische stress gaan meer bij de dag leven, zijn minder goed in staat om doelen en prioriteiten te stellen, emoties te reguleren en strategieën te ontwikkelen voor als het tegenzit. In Boston ontwikkelde social work-organisatie EMPath een veelbelovende integrale aanpak: Mobility Mentoring®. Daarin zijn de inzichten over de effecten van stress en andere inzichten uit de (hersen)wetenschap vertaald in instrumenten voor praktische toepassing. Platform31 zorgt, als partner van het Amerikaanse EMPath, voor doorontwikkeling van Mobility Mentoring® in Nederland.

Meer informatie