Regionale focus op de arbeidsmarkt

Interview met Milo Schoenmaker (burgemeester Gouda)

Milo Schoenmaker is de burgemeester van Gouda en voorzitter van de vierde VNG Denktank over regionale samenwerking, met een focus op de veranderingen in de arbeidsmarkt. In de Denktank zitten vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, de Rijksoverheid, VNO-NCW, UWV, vakbonden en de onderwijsbranche. In juni 2018 komt deze Denktank met een eindrapport én een concrete, bruikbare tool. Die moeten burgemeesters, wethouders en raadsleden handelingsperspectief bieden tijdens de komende bestuursperiode.

Milo Schoenmaker: “Tussen gemeenten, maar ook met medeoverheden, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen wordt op steeds meer thema’s intensief samengewerkt. We pakken steeds vaker regionaal opgaven op die de grenzen van een afzonderlijke gemeentelijke organisatie overstijgen. De kunst daarbij is om de inhoud voorop te stellen en te focussen op het daadwerkelijk boeken van resultaten. In de praktijk worden we nog weleens afgeleid door discussies over de vorm van regionale samenwerking: wie neemt de regie? Wie zit met wie aan tafel? En hoe borgen we de belangen van zowel de grote als de kleine gemeenten?”

De vierde VNG Denktank richt zich op regionale samenwerking rondom economie en arbeidsmarkt. "We zien dat in sommige regio’s de focus vooral ligt op de ontwikkeling van een economic board, terwijl in andere regio’s de samenwerking binnen de arbeidsmarktregio voorop staat. In beide gevallen is die samenwerking vaak te eenzijdig gericht; het gaat om het stimuleren van speerpuntsectoren, innovatie en human capital, of om het legen van de kaartenbakken en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ook zijn er verschillende wethouders verantwoordelijk voor de verschillende beleidsdomeinen; economische zaken en sociale zaken en werkgelegenheid. De vierde VNG Denktank adviseert daarom te waarborgen dat één wethouder de komende bestuursperiode beide onderwerpen in zijn of haar portefeuille heeft. Ook adviseren we om een regionale agenda voor economie en werkgelegenheid samen met partners te ontwikkelen en uit te voeren. Het bedrijfsleven en de onderwijsbranche zijn namelijk samen aan zet met het openbaar bestuur.”

Lees dit interview verder in ‘De economische agenda voor stad en regio’ (vanaf pagina 12):