Recente corporatieprojecten met inspirerende ‘businesscases’ gezocht!

De maatschappelijke opgaven voor corporaties nemen fors toe. De sector moet aan de slag met onder meer vergrijzing, duurzaamheidsdoelstellingen, het tekort aan en de betaalbaarheid van woningen. Door het afschaffen van de verhuurdersheffing per 2023 komt er meer financiële ruimte om de verschillende opgaven aan te pakken. Echter, ook dan blijven investeringen in renovatie, verduurzaming en nieuwbouw onrendabel. De zoektocht naar wat een redelijke investering is, blijft dan ook urgent en actueel. Deze is belangrijk om grote onrendabele toppen (waarbij de investering niet wordt terugverdiend gedurende de exploitatie van de woning) te voorkomen.

Om meer zicht te krijgen op het rendement van investeringen, brengt Platform31 samen met corporatiebestuurders en financiële deskundigen verschillende businesscases in beeld. Daarbij gaat het zowel om (sloop-)nieuwbouwprojecten als verduurzamingsprojecten, gericht op het aardgasvrij maken van woningen.

We gaan op zoek naar antwoorden vragen als:

 • Hoe ziet deze businesscase eruit?
 • Hoe verschilt dit per opgave?
 • En welk negatief rendement is nog acceptabel?
 • En welke afwegingen worden hierbij gemaakt?

De antwoorden op deze vragen bieden professionals bij corporaties houvast bij gesprekken hierover.

Doet u mee?

We zijn op zoek naar projecten die onlangs zijn opgeleverd (tot circa 2 jaar terug) of binnenkort ontwikkeld worden, waarvan we de businesscase onder de loep kunnen nemen. De projecten moeten voldoen aan de onderstaande criteria:

 1. Sober en doelmatig: we willen geen projecten meenemen die vanwege extra dure locatie, extra faciliteiten etc. kostbaarder zijn.
 2. Betaalbaarheid: woningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens
 3. Renovatie en (sloop-)nieuwbouw: we willen zowel renovatie- als (sloop-)nieuwbouwprojecten onderzoeken.
 4. Duurzaamheid: voorbereid op aardgasvrij of aardgasvrij. Liefst een project waarin beide is doorgerekend.
 5. Bouwwijze: we zoeken zowel woningen die industrieel conceptueel zijn/worden gebouwd, als woningen die traditioneel zijn/worden gebouwd zodat we een vergelijking kunnen maken.
 6. Woningtypes: we zoeken zowel appartementen als eengezinswoningen
 7. Informatie deelbaar: projectinformatie (o.m. businesscase) wordt niet openbaar gemaakt, maar moet binnen de deelnemersgroep deelbaar zijn.

Uw project indienen?

 • U geeft per project (in steekwoorden) aan hoe dit project voldoet aan de bovenstaande criteria. En in welke wijk en gemeente het project ligt.
 • U kunt meerdere projecten indienen.
 • We maken een selectie uit de ingediende projecten, zodat de te onderzoeken projecten voldoende divers en vergelijkbaar zijn.

Waarom deelnemen?

 • U krijgt inzicht in de businesscases van verschillende type project
 • U verrijkt uw eigen businesscase(s) met feedback van andere experts
 • U ontdekt hoe en welke afwegingen experts bij corporaties hierbij maken
 • U krijgt toegang tot een interessant netwerk

Wat verwachten we van deelnemers?

 • Projectinformatie aanleveren:
  • Na de projectenselectie vragen we de deelnemers om informatie aan te leveren over het project.
  • Voor het aanleveren van informatie over de businesscase ontvangt u een format.
  • Verder maken we per project een korte inhoudelijke beschrijving.
 • Expertmeeting Businesscases
  • Tijdens een meeting op locatie nemen we de verschillende businesscases onder de loep.
  • Deelnemers: Financieel deskundigen, bestuurders van corporaties, een financieel expert van een adviesbureau en een bouwkostendeskundige.
 • Expertmeeting Afwegingen
  • Hierin bespreken we waar de grenzen liggen van een acceptabele investering.
  • Uiteindelijk zal dit per corporatie, per projecttype en per bestuurder verschillen. Het gaat er dus niet om tot een glashard antwoord te komen, maar vooral om de afwegingen met elkaar te delen.
  • Deelnemers: vooral corporatiebestuurders

Aanmelden