Publicatiereeks ‘Dwarsdoorsnede van het flexwonen’ gelanceerd

Platform31 en Expertisecentrum Flexwonen – in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en het ministerie van BZK – lanceren vandaag tijdens de conferentie ‘Flexwonen in Zuid-Holland’ de publicatiereeks ‘Dwarsdoorsnede van het flexwonen’.

Tot eind 2018 verschijnt om de paar weken een nieuwe Factsheet flexwonen, bestaande uit zowel een thema in het flexwonen als een goed voorbeeld in Zuid-Holland of daarbuiten. Andere edities zullen onder andere gaan over prefab-woningen, excellent beheer, slimme samenwerking en draagvlak van omwonenden. Eind 2018 wordt de reeks gebundeld en aangevuld in een publicatie.

De eerste factsheet van de reeks Dwarsdoorsnede van het flexwonen (pdf) gaat over nieuwe woonondernemers in het flexwonen. Meer dan tien procent van de huishoudens in Nederland zoekt snel woonruimte. Door deze toenemende vraag naar en onvoldoende aanbod van snel beschikbare huurwoningen, ontstaat een gat op de woningmarkt waar gevestigde huisvesters nog onvoldoende op inspelen. Nieuwe woonondernemers lijken wél in dit gat te springen. Wie zijn deze partijen, welke werkwijze hanteren ze en welke maatschappelijke opgaven pakken ze op?

Programma Flexwonen

‘Dwarsdoorsnede van het flexwonen’ is onderdeel van het programma ‘Flexwonen in Zuid-Holland’. Hoe we werken, wonen, winkelen en onszelf vervoeren verandert in een rap tempo. Toch komt de woningmarkt daaraan nauwelijks tegemoet. De provincie Zuid-Holland en het ministerie van BZK willen dan ook flexwonen meer op de agenda krijgen. Platform31 helpt hen daarbij en werkt hierin samen met Expertisecentrum Flexwonen. Naast deze publicatiereeks werken de vier partijen samen aan een instrumentenkist voor gemeenten, pilots en diverse publicaties.

Lees meer over Flexwonen.