Projectvoorstellen gezocht voor kennis en innovatie in steden

Call open: VerDuS SURF Pop Up 2019, tweede ronde

Onderzoekers actief op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie in steden en stedelijke regio’s kunnen vanaf 4 juli 2019 via VerDuS SURF Pop Up financiering aanvragen voor kleine projecten met een looptijd van maximaal twaalf maanden. De deadline voor indiening is 26 september 2019. Onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen.

Doel

VerDuS SURF Pop Up speelt in op de behoefte aan kennis over nieuwe ontwikkelingen in stedelijke regio’s en ad-hoc vragen binnen de SURF-thematiek. De kennisontwikkeling binnen VerDuS SURF sluit aan op vijf maatschappelijke opgaven op de raakvlakken van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur. Aanvragen op het gebied van ‘Wonen en bebouwde omgeving’ en ‘Economie’, zoals geformuleerd in de SURF programmastudie, en de complexe ruimtelijke samenhang in de ontwikkelingen van deze opgaven worden in het bijzonder op prijs gesteld. Een aanvraag kan zich richten op zowel innovatief wetenschappelijk onderzoek, als op kennisoverdracht, het ontwikkelen van een tool, of het op een andere manier toepasbaar maken van onderzoek.

Aanvragen

Onderzoekers kunnen namens een consortium met tenminste één kennisinstelling en één publieke of private partner financiering aanvragen voor projecten met een looptijd van maximaal twaalf maanden en een maximale projectbegroting van 50.000 euro, inclusief cofinanciering.

De deadline voor indiening is 26 september 2019 om 14.00 uur. Hierna volgt een beoordelingsprocedure, waarbij de op dat moment ontvangen aanvragen met elkaar in competitie gaan. We streven ernaar om aanvragers circa veertien weken na de deadline te informeren over de besluitvorming.

Budget

Het gereserveerde budget voor deze ronde is 300.000 euro. Dit zal de laatste ronde VerDuS SURF Pop Up zijn die plaatsvindt.

Achtergrond

VerDuS SURF Pop Up maakt onderdeel uit van het programma VerDuS Smart Urban Regions of the Future (SURF), dat deel is van het kennisinitiatief Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS). Dit is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), NWO, Platform31 en NRPO SIA op het gebied van slimme stedelijke regio’s. Het programma VerDuS SURF bestaat uit projecten in verschillende ordes van grootte die bijdragen aan de leefbaarheid van stedelijke regio’s en waar uitgebreid aandacht is voor kennisbenutting en verbinden van maatschappij, wetenschap en beleid.

Meer informatie

De volledige callbrochure is beschikbaar op de VerDuS SURF Pop Up financieringspagina.