Prestatieafspraken: kinderspel!

Film: het spel 'Visie op wonen en wijken' in vogelvlucht

Sinds de invoering van de herziene Woningwet werken gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties op een andere manier samen. Zij maken op gelijkwaardige basis afspraken over de volkshuisvestelijke opgave in hun gebied en leggen dit vast in prestatieafspraken. Platform31 ontwikkelde een hulpmiddel om dit proces te faciliteren. Het spel ‘Visie op wonen en wijken’ brengt visies, prioriteiten en belangen voor een gebied in kaart en helpt u bij het opstellen van een breed gedragen woonvisie of het maken van prestatieafspraken.

Het spel is een handige tool bij strategische sessies over het woondomein. In dit filmpje ziet u in vogelvlucht hoe het spel werkt. Meer weten? Bekijk de uitgebreide uitleg of neem vrijblijvend contact op met Vera Beuzenberg.