Praktijkgroep verlichte regels winkelgebieden van start

De gemeenten Den Helder, Beverwijk en Roosendaal experimenteren komend jaar in de binnenstad met een nieuwe aanpak omtrent regelgeving voor ondernemers. Hiermee willen zij ruimte creëren voor innovatief ondernemerschap. Regelgeving lijkt nu nog wel eens belemmerend te werken, terwijl binnensteden ondernemers hard nodig hebben om het gebied levendig en aantrekkelijk te houden. Op 16 november tekenden vertegenwoordigers van de gemeenten en Platform31 de projectovereenkomst. De praktijkgroep wordt uitgevoerd met steun van de landelijke Retailagenda.

In de praktijkgroep ontwikkelen de deelnemers nieuwe kennis over de wisselwerking tussen regelgeving en ondernemerschap. De gemeenten delen ervaringen en leren van elkaar onder begeleiding van Platform31. De gemeente Beverwijk neemt de hele set aan regels onder de loep met het streven om eventueel regels te schrappen of aan te passen. Samen met de ondernemers in de binnenstad wordt hiervoor een pilot regelgeving gestart. In Den Helder gaat de gemeente werken aan een sterkere verbinding tussen de afdelingen handhaving & vergunningen en economische zaken zodat aanvragen van ondernemers zo goed mogelijk bekeken worden op hun kansen en inpasbaarheid binnen de bestaande regelgeving. De gemeente Roosendaal deed in de pilot Verlichte regels winkelgebieden (2015-2016) al ervaring op met o.a. verruiming van het terrassenbeleid en wenst in deze praktijkgroep ook weer een experiment in de binnenstad op te zetten.

Ruimte binnen bestaande regels

De praktijkgroep is voor gemeenten van belang om nieuwe inzichten op te doen, een eigen aanpak te ontwikkelen en voorbeelden te delen met andere gemeenten. De eerdere pilot toonde aan dat er vooral winst te behalen is op het vlak van communicatie over en toepassing van de regels. Vaak zijn het niet de regels die in de weg zitten, maar de wijze van interpreteren, toepassen en handhaven. Daarom zet Platform31 in deze praktijkgroep stevig in op het aanleren van vaardigheden om de ruimte te vinden in toepassing van regels. Dit gebeurt samen met ondernemers, centrummanagers, vastgoedeigenaren en verschillende afdelingen binnen de gemeente. Tevens wisselen we kennis uit over de toepassingsmogelijkheden binnen de bestaande regelgeving (o.a. Drank- en Horecawet, APV, bestemmingsplan, uitstallingen- en reclamebeleid).

De praktijkgroep is actief tot en met september 2018. In de tussentijd maken we de resultaten toegankelijk voor een breder publiek. Mocht u nu al nieuwsgierig zijn of interesse hebben in de resultaten van het project, neem dan contact op met Mirjam Fokkema of Hanneke van Rooijen (Platform31).