Praktijkgroep Verlichte regels winkelgebieden, doet u mee?

Nog een aantal plaatsen beschikbaar!

Een aantal gemeenten, waaronder Beverwijk en Roosendaal, gaan vanaf dit najaar aan de slag met regeldrukverlichting in hun kernwinkelgebied. Zij doen dit onder begeleiding van Platform31. Met Nijmegen en Den Helder voert Platform31 verkennende gesprekken over deelname. Wilt u nieuwe kennis ontwikkelen over de wisselwerking tussen regelgeving en ondernemerschap? Meld u dan aan voor de praktijkgroep Verlichte regels winkelgebieden. Er is nog ruimte voor een aantal winkelgebieden om deel te nemen.

De doelstelling van de praktijkgroep is om ruimte te creëren voor innovatief ondernemerschap door de regeldruk te verminderen. De praktijkgroep biedt ruimte om uw lokale situatie onder de loep te nemen en te verbeteren. U leest hieronder wat deelname u verder biedt.

Aanleiding

Onnodige regeldruk is een veelgehoorde klacht van ondernemers. Voor hen is het een belangrijke reden waarom een winkelgebied niet goed meer functioneert. Regels kunnen belemmerend werken voor efficiënt, effectief en innovatief ondernemerschap en nieuwe concepten. Met het wegnemen van onnodige regels kunnen twee vliegen in één klap worden geslagen: winkeliers en horecaondernemers krijgen meer ruimte om hun vak uit te oefenen en er komt een betere samenwerking tussen de belangrijke stakeholders in winkelgebieden – ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en de gemeente. Dat laatste is voordelig voor de overige aanpakken die nodig zijn voor de positieve ontwikkeling van winkelgebieden en binnensteden. Als deelnemer aan de praktijkgroep Verlichte regels winkelgebieden ontwikkelt u nieuwe kennis over de wisselwerking tussen regelgeving en ondernemerschap en toetst u die in de praktijk.

Hoe werkt de praktijkgroep?

In de praktijkgroep inventariseert Platform31 samen met u de praktijkopgaven en kansen voor uw winkelgebied en formuleren wij met u een aanpak voor uw lokale situatie. We begeleiden u gedurende een jaar in het verlichten van de regeldruk in uw winkelgebied. Daarbij grijpt u de mogelijkheden aan om onbekende ruimte bínnen bestaande regels te ontdekken en om inzichtelijk te maken welke regels structureel aangepast of afgeschaft kunnen worden, omdat zij daadwerkelijk belemmerend zijn voor (innovatief) ondernemerschap. Experimenteren kan onderdeel zijn van de lokale aanpak. Door ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers zult u onderling van elkaar leren en u doet praktijkkennis op die helpt uw winkelgebied toekomstgericht te maken.

Eerdere resultaten

In deze praktijkgroep bouwt Platform31 voort op de ervaringen uit de pilot Verlichte regels winkelgebieden die in 2015 en 2016 is uitgevoerd in twaalf gemeenten in het kader van de nationale Retailagenda. De belangrijkste conclusie uit deze pilot is dat er vaak meer mogelijk is binnen bestaande regels dan vooraf werd gedacht. De wijze van interpreteren, toepassen en handhaven van regels blijkt sterk bepalend voor de wijze waarop ondernemers de regeldruk ervaren. Toch zijn er tijdens en na de pilotperiode ook diverse knellende regels aangepast. Zo is het uitstallingenbeleid aangepast, zijn de openingstijden verruimd en kennen we een flexibeler evenementenbeleid en bestemmingsplan. De praktijkgroep wordt, net als de pilot, uitgevoerd met steun van de stuurgroep van de landelijke Retailagenda. Bijzonder aan de deelname van Roosendaal is dat deze stad ook al pilotdeelnemer was, en op basis van goede ervaringen opnieuw deelneemt aan deze praktijkaanpak.

Inschrijven

De praktijkgroep Verlichte regels winkelgebieden is interessant voor de stakeholders van winkelgebieden: ondernemers, gemeente, centrummanagers en vastgoedeigenaren. Platform31 nodigt geïnteresseerde kernwinkelgebieden uit zich in te schrijven. U kunt zich inschrijven uit zowel een krimp- of groeiregio, grote stad of kleine(re) kern. Platform31 start de praktijkgroep bij voorkeur in september 2017. Meer informatie vindt u in het Plan van Aanpak