Praatplaat voor bespreken van ongezonde stress door schulden

De kans op problematische schulden is groter bij mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Professionals zoals schuldhulpverleners hebben daarom vaak te maken met mensen die laaggeletterd zijn. Het begrijpen van informatie en grip krijgen op geldzaken is voor deze mensen lastig. En die stress over de financiën zorgt er weer voor dat informatie verwerken nog ingewikkelder wordt. Samen met Stichting Lezen en Schrijven maakten we daarom een praatplaat voor professionals om de invloed van stress te bespreken met hun (laaggeletterde) klanten.

Laaggeletterdheid kan langdurige armoede en geldproblemen versterken. In Nederland zijn ongeveer 2,5 miljoen mensen die hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Voor deze mensen is het begrijpen van brieven, het invullen van formulieren, het zoeken van informatie op het internet en het betalen van rekeningen een uitdaging. Zij hebben daarom extra veel belang bij eenvoudige communicatie die ondersteunend is. Dat geldt ook voor mensen die leven met chronische stress als gevolg van hun financiële of andere sociale problemen. Chronische stress heeft namelijk invloed op ons brein en het zorgt ervoor dat informatie verwerken ingewikkelder wordt. Het werkgeheugen functioneert vaak minder goed, waardoor het lastiger wordt om informatie te verwerken. Mensen in stressvolle situaties kunnen minder goed overzicht houden, relativeren en oplossingen bedenken. Terwijl het juist extreem belangrijk is om goede en verstandige beslissingen te nemen om uit de financiële zorgen te komen.

De praatplaat stress

“Zorgen, stress en wantrouwen naar (schuld)hulpverlening maken het coachen van mensen met financiële problemen echt een uitdaging”, vertelt Anja Bijl, adviseur bij Stichting Lezen en Schrijven in haar blog voor Platform31. “En vaak sluiten instrumenten in het begeleidingstraject niet echt aan bij hun, meestal beperkte, basisvaardigheden.” Terwijl het juist cruciaal is om in de ondersteuning en instrumenten rekening te houden met de vaardigheden, de capaciteit of denkvermogen van de klant. Of die nu beperkt zijn door laaggeletterdheid of onder druk staan door stress of schaarste.

Samen met professionals uit het Mobility Mentoring® netwerk en Stichting Lezen en Schrijven ontwikkelde Platform31 daarom een praatplaat stress. Een instrument voor professionals om de impact van chronische stress op het leven van de klant te bespreken. De praatplaat schetst in heldere, eenvoudige tekst en met veel visuele ondersteuning een beeld van de oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen voor chronische stress. De praatplaat maakt het bovendien makkelijker voor de professional om het gesprek hierover aan te gaan met de klant. En die gesprekken zijn vaak erg waardevol voor de begeleiding, zo blijkt uit de ervaringen van professionals die werken met Mobility Mentoring®. “Als we benadrukken dat mensen in hun situatie vaak onder stress staan en dat ze daardoor ook minder goed in beweging komen dan zie je ze letterlijk ontspannen. Ik dacht dat ik de enige was, dit is zo goed om te horen”, vertelt Karin Tecla van de gemeente Alphen aan den Rijn in dit interview.

Meer informatie

  • Download hier de praatplaat stress (pdf).
    Professionals die klanten met schulden of andere sociale problemen ondersteunen kunnen deze praatplaat doornemen, voorlezen en meegeven aan de klant.
  • Met dank aan: Stichting Lezen en Schrijven. Lees ook meer over hun activiteiten om laaggeletterde klanten met schulden te ondersteunen

Mobility Mentoring®
De impact van chronische stress vormt de onderlegger van Mobility Mentoring®.
Lees hier meer over de achterliggende inzichten uit de (hersen)wetenschap of bekijk wat de aanpak precies inhoudt.

Gedragsbewust beleid
Inzichten over de invloed van schaarste en (financiële) stress op het doenvermogen van mensen is van belang om effectief beleid en interventies te kunnen ontwikkelen.
Deze publicatie bundelt de inzichten over (financieel) keuzegedrag van mensen en laat zien wat deze kennis betekent voor de ondersteuning van mensen in armoede of met schulden. Of bekijk onze kennispagina met interviews met diverse (praktijk)professionals.

Stress-sensitieve dienstverlening bij woningcorporaties
Lees in deze publicatie hoe de inzichten over de impact van stress woningcorporaties kunnen helpen bij het voorkomen van huurachterstanden en het reduceren ervan.