Samen werken aan de toekomst van de stedelijke vernieuwing

Platform31 zoekt steden die hun wijkaanpak nieuw leven willen inblazen

Wat betekent wijkaanpak anno 2016? Hoe staan onze stadswijken ervoor? Welke problemen tekenen zich af? Welke partijen spelen een actieve rol en wie moet worden uitgedaagd? Welke geldstromen worden aangewend en waar liggen kansen voor nieuwe financieringsmodellen? Platform31 en de G32 starten dit najaar met het kennisprogramma Nieuwe perspectieven voor stedelijke vernieuwing. Samen met de steden gaan we op zoek naar vruchtbare aanpakken om de sociale, fysieke en economische kwaliteit van kwetsbare wijken op peil te houden.

Wijkaanpak post-ISV

Al decennia sleutelen we aan de stad. De afgelopen twintig jaar gebeurde dat onder de vlag van stedelijke vernieuwing: een langlopend beleidsprogramma, aangejaagd door ISV-subsidies van het Rijk en investeringen van woningcorporaties en andere marktpartijen. De laatste jaren werd het – door de beëindiging van het ISV en het effect van de economische crisis – stil rond de wijkaanpak. Het initiatief ligt nu bij de steden, die volop zoeken naar nieuwe wegen om het leefklimaat in kwetsbare wijken op peil te houden. Sterke steden, waar mensen goed, wonen, werken en leven zijn immers van groot belang voor onze economie. Daarbij wordt veel verwacht van eigen initiatief, actief burgerschap en sociaal ondernemerschap, maar ook van de markt.

Wat gaan we doen?

Platform31 zoekt voor dit kennisprogramma steden of regio’s, die hun lokale wijkaanpak actief nieuw leven (willen) inblazen. Zij brengen elk een stadswijk in. In vier interactieve themabijeenkomsten wisselen beleidsmakers en professionals kennis en praktijkervaringen uit over nieuwe aanpakken aan de hand van concrete casussen. Ter inspiratie nodigen we externe experts uit. Doel van het programma is om nieuwe oplossingsrichtingen, samenwerkings- en financieringsmodellen te identificeren voor stedelijke opgaven nu en in de toekomst. Tevens worden de mogelijkheden onderzocht om tot een City Deal te komen.

De bijeenkomsten worden op locatie georganiseerd in een van de deelnemende wijken (in de periode november 2016 tot maart 2017). In elke bijeenkomst staat een specifiek thema centraal. De thema’s worden samen met de deelnemers bepaald. Vanuit elke stad of regio kunnen twee of drie deelnemers de themabijeenkomsten bijwonen (bij voorkeur vanuit verschillende organisaties, met verschillende kennis en disciplines). De deelnemers kunnen variëren per bijeenkomst.

Van iedere deelnemende wijk maken we tevens een beknopte wijkanalyse. Hoe staat de wijk er vandaag voor en hoe heeft ze zich afgelopen jaren ontwikkeld? Welke problemen spelen er en welke aanpakken worden ingezet? De wijkanalyses geven – in combinatie met bestaand onderzoek – inzicht in de huidige staat van de Nederlandse aandachtswijken.

Meedoen?

Aanmelden kan tot 14 oktober 2016 door een ingevuld aanmeldformulier te sturen naar Matthijs Uyterlinde, matthijs.uyterlinde@platform31.nl.
Deelname kost 3.000 euro voor partners van Platform31 en 4.000 euro voor niet-partners (bedrag per deelnemende stad/regio).

Bij meer dan 15 aanmeldingen wordt geselecteerd op spreiding naar thematiek, locatie in het land en gemeentegrootte.

Aanmeldformulier

Platform31 bundelt de belangrijkste kennis over stedelijke vernieuwing voor u in een overzichtelijk kennisdossier. In dit kennisdossier koppelen we beschikbare kennis aan stedelijke praktijk, stellen relevante kennis beschikbaar en informeren over de nieuwste trends en ontwikkelingen.

Kennisdossier Stedelijke vernieuwing