Platform31 zoekt bouwende corporaties

De roep om betaalbare huurwoningen wordt steeds luider. De gemiddelde huurprijs in de sociale sector steeg de afgelopen jaren onder andere door de verhuurderheffing. Met de passendheidstoets stuurt de overheid op huurprijzen onder de aftoppingsgrens van 586,68 euro of 628,76 euro, afhankelijk van het type huishouden. Dit betekent dat 95 procent van de sociale woningvoorraad van corporaties tegen een huurprijs op of onder de aftoppingsgrens moet worden verhuurd. Corporaties willen nieuwbouwwoningen goedkoper realiseren, om kostprijsdekkend te blijven én aan de maatschappelijke doelstelling te blijven voldoen. Namelijk: kwalitatief goede en betaalbare woningen realiseren voor huishoudens met een bescheiden beurs.

Oplossing: aanbesteden zonder bestek

Een oplossingsrichting voor het realiseren van betaalbare nieuwbouw is mogelijk een ander type uitvraag en een andere wijze van productaflevering. Een uitvraag zonder bestek en technische specificaties, maar mét functionele beschrijvingen en prestaties. Deze werkwijze beoogt kostenreductie dankzij ketenintegratie en ketensamenwerking en het uitbesteden van procesonderdelen, zoals planontwikkeling en bouwbegeleiding.

Experiment ‘Van aanbesteden naar afnemen’

Platform31 start een experiment waarin corporaties nieuwbouw niet meer aanbesteden maar afnemen. Hoe? Door het proces en de vraagspecificatie anders in te steken en te vereenvoudigen, mikken corporaties op het realiseren van betaalbare huurwoningen. Wie meedoet aan het experiment oefent daarmee. U spart met andere corporaties over deze nieuwe werkwijze, doet inspiratie op via experts en leert van elkaar. Platform31 volgt de gemaakte stappen en analyseert het proces. Wil uw corporatie graag zonder bestek goedkoop inkopen? Dan nodigen we u van harte uit om deel te nemen aan dit experiment.

Meedoen?

Aanmelden kan tot 23 september 2016 via Vera Beuzenberg, vera.beuzenberg@platform31.nl.

Meer informatie over het experiment vindt u hier.