Platform Middelgrote Gemeenten werkt aan kennisagenda en werkprogramma

Op 16 februari organiseerde het Platform Middelgrote Gemeenten (PMG) samen met partner Platform31 in Etten-Leur en Rijssen ‘meet up’ bijeenkomsten met als thema ‘Samen kansen pakken in 2017’. Het doel van de bijeenkomst was het ophalen van vraagstukken en thema’s om op deze manier input te genereren voor de PMG-kennisagenda en werkprogramma 2017 en verder. Uitgangspunt daarbij is de positie van middelgrote gemeenten. Waarin zijn deze gemeenten specifiek middelgroot? Waar gaan ze op inzetten en een eigen kleur aan geven? Wat zijn de sterke punten van middelgrote gemeenten en waarop kunnen zij zich de komende periode profileren? Wat hebben zij daar voor nodig?

Met de aanwezige gemeenten – Bergen op Zoom, Coevorden, De Ronde Venen, Etten-Leur, Gorinchem, Harderwijk, Lochem, Nieuwegein, Oss, Roermond, Roosendaal, Rijssen-Holten, Soest, Veenendaal, Veldhoven, Waalwijk en Zeist – werd aan de hand van vier thema’s het gesprek aangegaan.

  • Economie en arbeidsmarkt: de belangrijke rol die gemeenten kunnen spelen in het versterken van de lokale én regionale economie.
  • Regionale samenwerking en lokale democratie: vraagt om snel te kunnen schakelen tussen schaalniveaus: welke vraagstuk pak je op welk schaalniveau op?
  • Sociale veerkracht en relatie burger/overheid: een professionaliseringsslag is nodig om de relatie tussen overheid en burger te verbeteren.
  • Energietransitie en fysieke leefomgeving: de nieuwe Omgevingswet is een instrument om het gesprek aan te gaan over de (her)inrichting van de fysieke leefomgeving, buiten de muren van het gemeentehuis en in regionaal verband.

PMG gaat op basis van deze input invulling geven aan de kennisagenda en het werkprogramma. De kennisagenda wordt met de leden gedeeld tijdens de kennis- en netwerkbijeenkomst op 21 april.

Meer informatie

Een volledig verslag en een overzicht van alle thema’s, opgaven en vragen die tijdens de beide ‘meet up’ bijeenkomsten door de verschillende middelgrote gemeenten zijn ingebracht kunt u vinden op de website van het PMG.