Over grenzen kijken in het mbo

Het middelbaar beroepsonderwijs staat momenteel voor de uitdaging te zorgen voor perspectiefrijke opleidingen. Door automatisering, digitalisering en outsourcing verdwijnen veel banen in het mbo, vooral op niveau 1 en 2. Dit is met name voelbaar in een aantal dunbevolkte regio’s met een ‘mbo-economie’ zoals Noordoost-Groningen. Om deze reden stond de tweede regionale bijeenkomst van het Kennisplatform Demografische Transitie (KDT) in het teken van mbo-jongeren en hun toekomst in deze regio.

Samen met de provincie Groningen en met hulp van het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) bracht Platform31 een diverse groep van schoolbestuurders, wethouders, onderzoekers, werkgevers en mbo-studenten bijeen op het provinciehuis in Groningen om verder te praten over dit vraagstuk en mogelijke oplossingen. De bijeenkomst maakte duidelijk dat er kansen liggen in het opzetten van leer-werktrajecten, met name in Duitsland. ‘Waarom leren we uit boeken, als het in de praktijk heel anders gaat?’, aldus een van de mbo-studenten.

Lees meer over deze bijeenkomst en de opbrengsten in het artikel: