Oud worden in je eigen Rotterdamse wijk

Gesprek met Mariëlle Heijmink, gemeente Rotterdam

Op 17 februari ondertekenden 42 partijen het ‘Langer Thuis Akkoord 2020-2025’ in Rotterdam. Gemeente, marktpartijen (ontwikkelaars en ‘bouwers’), corporaties, zorg- en welzijnspartijen, zorgkantoor/zorgverzekeraars en ouderenbonden spreken af de komende jaren te werken aan de verbetering van de woningvoorraad, innovatieve woonvormen te bouwen en ouderenhubs te ontwikkelen. Zodat Rotterdammers gerust oud kunnen worden in hun eigen wijk.

De ambitie is om levensloopbestendig woningen te bouwen en in minimaal zes wijken te werken aan een samenhangend aanbod van wonen, zorg en welzijn. Voor de uitvoering van het akkoord is door de gemeente een projectteam aangesteld. Mariëlle Heijmink (projectmanager gemeente Rotterdam) ‘Langer Thuis Akkoord’ jaagt de gewenste innovatie aan en daagt partijen uit goede plannen te ontwikkelen.

Hoe hard ‘vergrijst’ Rotterdam?

“Hard. Daarom hebben we haast. Over vijftien jaar is twintig procent van alle Rotterdammers ouder dan 65 jaar. Ook neemt het aantal 75-plussers toe. De grootste vergrijzing vindt plaats in de oude stadwijken en in het centrum, terwijl de woningvoorraad daar juist het minst geschikt is voor ouderen. In die gebieden moeten we dus extra hard aan de slag.”

Dit akkoord spreekt over levensloopbestendige woningen. Hoe ziet deze woning eruit?

“Dat zijn woningen waarin je oud kunt worden. Bijvoorbeeld zonder trappen naar de woning en in de woning en zonder drempels, of een appartement met een goede lift. Naast de levensloopbestendige woning zelf, wil je voor ouderen de noodzakelijke voorzieningen dichtbij hebben. Een supermarkt, maar ook een huisarts of apotheek. Je wordt immers steeds minder mobiel. We gaan samen levensloopbestendige woningen bouwen of verbouwen.”

In het akkoord staat ook dat er zes ouderenhubs komen? Wat is een ‘ouderenhub’?

“Dat is een gebied/wijk met voldoende geschikte woningen en woonvormen en waar vanuit centrale ouderenvoorzieningen allerlei diensten en voorzieningen die ouderen regelmatig nodig hebben in samenhang met elkaar worden georganiseerd. Je kunt er dus iedere dag eenvoudig aanschuiven voor de maaltijd, of wekelijkse aan activiteiten meedoen zoals ouderengym. Ook is er een kapper, en goed begaanbaar groen, een zorgteam in de buurt. Dat alles maakt die plek in de wijk tot een hub. Alles binnen rollatorafstand, om het zo te zeggen.”