Oproep woningcorporaties: werk mee aan betere afwegingen in de wijk

Als woningcorporatie heb je beperkte middelen en wil je daar het maximale uithalen; voor de huurder, voor de wijk, voor de maatschappij, en ook voor jezelf. Dat vraagt om een goede afweging. Platform31 wil in contact komen met woningcorporaties die worstelen met afwegingsvragen en daar samen met andere corporaties aan willen werken.

Sinds enige tijd zijn woningcorporaties steeds actiever met ‘sociale investeringen’. Hoe weegt u die ‘zachte’ investeringen in leefbaarheid en sociale interventies ten opzichte van investeringen in ‘stenen’, zoals renovatie, nieuwbouw en duurzaamheid. Hoe krijgt u hier meer scherpte in? En hoe neemt u bestuur, organisatie en partners in de wijk mee in deze beslissingen?

Afwegen vraagt om goed proces

Om een goede afweging te maken, heeft u uiteenlopende informatie nodig. Informatie die vaak omgeven is met onzekerheden. Afwegen vergt ook een goed proces: wat zijn de afwegingsmomenten en wie is in welke rol betrokken? In het recente verleden zijn al diverse afwegingsinstrumenten ontwikkeld en in gebruik, zoals de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), de EffectenArena en Afwegen in de wijk. Sluiten ze nog voldoende aan bij de huidige behoeften, en zo niet: wat is er aanvullend nodig?

Wat gaan we doen?

Platform31 gaat met een kleine groep woningcorporaties aan de slag om samen te werken aan betere afwegingen. Wij voeren een kort startgesprek om uw vraagstukken te bespreken. Vervolgens organiseren we twee expertsessies, waarvan de eerste plaatsvindt in november in overleg met de deelnemers en de tweede begin 2021.

Onderwerpen expertsessies

In de twee expertsessies komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De vraag: welke behoefte is er nu precies rond met name sociale/maatschappelijke investeringen?
  • Het aanbod: welke instrumenten kennen we al voor deze vraagstukken? Op welke plek in de gereedschapskist kunnen we die plaatsen?
  • De aansluiting van vraag en aanbod: zijn de bestaande instrumenten toereikend voor de afwegingsvraagstukken, of is er iets anders nodig? En hoe zou dat opgezet kunnen worden?

Lokale afwegingscasus op locatie

Aanvullend krijgt een aantal deelnemende corporaties de mogelijkheid om onder begeleiding van Platform31 en Jochum Deuten concreet de slag te gaan met een lokale afwegingscasus op locatie. Zo vergaren we ook ‘hands on’-ervaringen. Jochum Deuten is zelfstandig onderzoeker, bekend met diverse afwegingsinstrumenten en toezichthouder bij een woningcorporatie.

Meedoen?

Heeft u veel te maken met afwegingsprocessen, bijvoorbeeld als ‘strateeg’ of beleidsmedewerker? Neem dan tot uiterlijk vrijdag 19 oktober contact op met: