Oproep: werk samen aan een groene stad

Groen in het stedelijk gebied is essentieel. Het vermindert de kans op wateroverlast en verkoelt de stad in de zomer. Groen draagt bij aan een betere gezondheid en een hoger welzijn van inwoners. Ook voor de leefbaarheid en biodiversiteit is een groene stad van groot belang. Gemeenten investeren in vergroening, maar de woningnood is hoog. Binnenstedelijke verdichting zet vergroening onder druk en dit vraagt om creatieve oplossingen. Platform31 gaat hier in 2020 naar op zoek. Zoekt u mee?

Hoe kunnen gemeenten kwalitatief groen realiseren dat bijdraagt aan meerdere doelen, zoals klimaatadaptatie, gezondheid, leefbaarheid en biodiversiteit? Welk type groen sluit aan bij de doelen die in uw gemeente spelen? Hoe organiseert u dit en door welke voorbeelden kunt u zich laten inspireren? Platform31 organiseert een leerkring waarin u samen met vakgenoten van andere gemeenten werkt aan een strategische en praktische aanpak voor een groene stad.

Wat biedt de leerkring u?

In vier bijeenkomsten gaat u aan de slag met vraagstukken die spelen in uw gemeente. De leerkring is maatwerk: tijdens de startbijeenkomst bepalen we met de deelnemende gemeenten welke drie hoofdthema’s aan bod komen. Tijdens de leerkring ontvangt u handelingsperspectieven waarmee u een antwoord op maat kunt formuleren voor uw stad. U weet welk type groen aansluit bij de doelen van uw gemeente en heeft inzicht in de manier waarop u dit kunt bereiken. U leert van toonaangevend experts (o.a. van Wageningen University en Research) en krijgt volop ruimte om ervaringen uit te wisselen met vakgenoten. Na afloop van de leerkring heeft u inspiratie en antwoord op de vragen die u heeft rondom de behandelde thema’s. Hiermee kunt u direct aan de slag in uw gemeente.

De leerkring biedt ruimte aan maximaal 15 gemeenten, zodat Platform31 het programma kan afstemmen op uw behoeften. Deelname kost 4000 euro.

Waarom meedoen?

Een groeiend aantal inwoners en de bijbehorende woningbouwopgave op veel plekken in Nederland leidt tot verdichting van de bebouwing in stedelijk gebied. Tegelijkertijd werken gemeenten aan vergroening, om daarmee bij te dragen aan doelen als een goede luchtkwaliteit, gezondheid, woongenot, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Deze vergroening komt door de verdichting verder onder druk te staan en heeft extra aandacht nodig. Bovendien is er momenteel met name in naoorlogse wijken veel groen dat relatief onbenut is.

Dit vraagt om creatieve oplossingen voor het ontwerpen en realiseren van kwalitatief (effectief en multifunctioneel) groen dat bijdraagt aan de verschillende doelen in een gebied. Zoals natuurinclusief bouwen, het toepassen van nature based solutions, het stellen van groene eisen aan bouwprojecten en het bouwen van verticale bossen. Hiermee wordt bijgedragen aan het versterken van de leefbaarheid in stedelijk gebied door middel van vergroening.

Denk mee!

Wilt u meer weten over de leerkring, of wilt u zich direct aanmelden? Neem dan contact op met Merel Ooms of Janneke ten Kate: