Oproep: welke kennis heeft u nodig voor het aardgasvrij maken van utiliteitsbouw?

Welke rol speelt uw gemeente bij het aardgasvrij maken van utiliteitsbouw? Deel uw ervaringen in onze online enquête.

Enquête (10-15 min.)

Gemeenten kregen in het Klimaatakkoord een belangrijke, sturende rol in het proces richting aardgasvrije wijken. Er moeten alternatieve energiebronnen worden ingezet en woningen moeten worden geïsoleerd. Maar welke rol speelt de gemeente op het gebied van utiliteitsbouw? Platform31 gaat in ’Utiliteit in Aardgasvrije Wijken’ op zoek naar antwoorden op deze vraag. We schakelen uw hulp graag in!

Voor wie?

Onze doelgroep bestaat primair uit gemeentelijke beleidsmedewerkers van gemeenten, die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met het aardgasvrij maken van het vastgoed in hun gemeente. Als u beleidsmedewerker bent op het terrein van energietransitie, aardgasvrije wijken of utiliteitsgebouwen. Is deze oproep niet relevant voor u, maar wel voor een collega? Schroom niet om de oproep door te sturen.

Uitkomsten

Platform31 gebruikt de uitkomsten om te bepalen welke kennis over aardgasvrije commerciële utiliteitsbouw nodig is, en hoe deze het beste gedeeld kan worden met alle Nederlandse gemeenten.