Oproep: Vroegsignalering bij woningcorporaties

Vanaf 1 januari 2021 moeten woningcorporaties gegevens van huurders met betalingsachterstanden doorgeven aan gemeenten. Op dat moment gaat namelijk de wetswijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in. Bent u bezig met vroegsignalering en wat de wetswijziging betekent voor uw woningcorporatie? Dan zoeken we u!

De wetswijziging van de Wgs is bedoeld om vroegsignalering van schulden makkelijker te maken en eerder schuldhulpverlening in te kunnen zetten. Verschillende vaste lastenpartijen – waaronder woningcorporaties – gaan signalen van betalingsachterstanden doorgeven aan gemeenten. Gemeenten doen vervolgens een aanbod aan de inwoner met een betalingsachterstand.

De wetswijziging heeft ook gevolgen voor het beleid en de uitvoering van de huurincasso bij woningcorporaties. Zij moeten aanpassingen doen in hun proces, communicatie richting huurders en wellicht zelfs de samenwerking met de gemeente. Ook voor woningcorporaties die al afspraken met gemeenten over vroegsignalering hadden, kan de werkwijze gaan veranderen. Platform31 gaat – met subsidie van het ministerie van BZK – daarom aan de slag met de vraag hoe woningcorporaties de wetswijziging op een goede en effectieve manier kunnen uitvoeren.

Denkt u mee?

In 2021 organiseert Platform31 een aantal bijeenkomsten over vroegsignalering bij woningcorporaties. Ter voorbereiding willen we graag in gesprek met een aantal woningcorporaties. Wat gaat er voor u veranderen door de wetswijziging? Hoe zou uw samenwerking met de gemeente er idealiter uitzien? En welke kennisvragen heeft u nog? Het gesprek zal een half uur tot een uur duren en plaatsvinden in december 2020 of januari 2021.

Denkt u mee met Platform31? Meld u dan bij Mees Zonneveld: mees.zonneveld@platform31.nl
Wij nemen vervolgens contact met u op voor een afspraak.

Heeft u geen tijd om mee te denken maar wilt u wel op de hoogte blijven over de bijeenkomsten? Ook dan kunt u zich melden bij Mees Zonneveld