Oproep: voorbeeldprojecten aanpak hittestress

Hittestress is een belangrijke veroorzaker van de piek in mensen die overlijden tijdens een warme periode, maar ook van verminderde arbeidsproductiviteit die veel mensen ervaren als het warm is. Hierin zijn grote verschillen tussen urbaan en ruraal gebied. Dit verschil kan oplopen tot enkele graden Celsius. De temperatuur in de stad wordt niet alleen veroorzaakt door de kracht van de zon, maar ook door de (versteende) openbare ruimte.

Platform31 heeft een analyse gemaakt van verschillende wijktypologieën, om erachter te komen welke plekken in een bepaalde typologie warmer worden. Op basis van zo’n 40 wijken kunnen we concluderen dat het warmer is op de volgende plekken:

  • Schoolpleinen, parkeerplaatsen en binnenplaatsen;
  • Brede straten zonder boom en de noordkant van grachten;
  • Verharde winkelgebieden en gebieden zonder bomen;
  • Grote kruispunten en grasvelden;
  • Verharde achtertuinen en straten zonder voortuinen.

Het eindproduct van het project is een voorbeeldenboek met maatregelen die specifiek hittestress op deze plekken verminderen en gekoppeld kunnen worden aan een bepaalde wijktypologie.

Wat vragen we?

We zijn op zoek naar maatregelen die al gerealiseerd zijn en die zorgen dat deze plekken (zie lijstje hierboven) minder warm worden. Het liefst maatregelen waarvan ook cijfers bekend zijn, hoeveel graden koeler ze de plek maken en wat de bouwkosten zijn.

Het kunnen ontwerpoplossingen zijn die tijdens de ontwikkeling van een gebied gebouwd zijn, maar ook die later in het gebied geplaatst zijn. Het kunnen tijdelijke maatregelen zijn (alleen in de zomer bijvoorbeeld) of vaste maatregelen.

Voorbeelden van maatregelen zijn: groene gevels, canvas schaduwdoeken of beplanting, maar meer ‘out of the box’ is uiteraard welkom, graag zelfs. Als de maatregel maar bewust is genomen om hittestress te voorkomen.

Oproep open tot

We willen u vragen uw voorbeelden uiterlijk begin januari 2021 op te sturen, zodat ze meegenomen kunnen worden in het project.

Kwetsbare groepen & hittestress

Door de klimaatverandering stijgen de temperaturen. Met name in de zomers leidt langdurig aanhoudende hitte tot uitdroging en oververhitting en klachten als vermoeidheid, concentratieproblemen en hoofdpijn. Dit wordt ook wel hittestress genoemd. Mensen met een chronische aandoening lopen een verhoogd gezondheidsrisico, met name als zij hart- of ademhalingsproblemen (veelvoorkomend onder groepen met een lage sociaaleconomische status) of nieraandoeningen hebben. Ook (zeer) jonge kinderen vormen een risicogroep. Ontwerp en inrichting van de gebouwde omgeving en voorlichting kan hittestress verminderen. Platform31 zoekt praktijkvoorbeelden hoe vanuit gezond ontwerp ingespeeld wordt op hittestress.

Wonen & zorg projecten

Vooral de groep thuiswonende 75-plussers zijn gevoelig voor de gezondheidsrisico’s van hittestress. Ontwerp en inrichting van de gebouwde omgeving en voorlichting kan hittestress verminderen. Platform31 zoekt ook praktijkvoorbeelden hoe vanuit wonen&zorg-projecten ingespeeld wordt op hittestress.

Deel uw voorbeelden met ons

Kent u voorbeelden die hittestress verminderen op de genoemde plekken? Heeft u ‘out of the box’ ontwerpen? Laat het ons weten! We komen graag met u in gesprek. Neem contact op met:

Bekijk ook