Oproep: Verduurzaming van kwetsbare wijken

Nieuw experimentenprogramma

De energietransitie biedt een unieke kans om de leefbaarheid van kwetsbare wijken te verbeteren. Voor een nieuw experimentenprogramma zoeken Platform31 en Nyenrode Business Universiteit twaalf wijken om een integrale verduurzamingsaanpak voor kwetsbare wijken te ontwikkelen: milieutechnisch én sociaal.

Steeds meer steden wijzen wijken aan die ‘van het gas los’ gaan. Deels zijn dit wijken met kwetsbare bewoners, waar problemen spelen zoals onveiligheid, armoede, werkloosheid, schulden en eenzaamheid. Bewoners van deze wijken hebben andere zorgen dan de energieopgave. Juist in deze wijken kan de energietransitie een impuls zijn voor integrale wijkverbetering. Dat lukt alleen als de ambitie hoger ligt dan alleen het energiezuinig en aardgasvrij maken van de woningvoorraad.

Derde succesfactor

Naast techniek en geld, is een derde factor cruciaal om de energietransitie tot een succes te maken: betrokkenheid. Zeker in kwetsbare wijken is het cruciaal om bewoners te betrekken en om sociaal, fysiek en duurzaam te verbinden. Het Canadese Toronto laat zien dat het kan: technische duurzaamheidsspecialisten en social workers werken nauw samen met bewoners. De aanpak in Toronto levert niet alleen energiebesparing op, maar ook een prettiger leefklimaat, meer participatie, meer werkgelegenheid en sociale cohesie.

Aanpak

In dit meerjarige experimentenprogramma (2018-2020) gaan Platform31 en Nyenrode Business Universiteit samen met twaalf wijken aan de slag met een integrale, sociale en milieutechnische verduurzamingsaanpak voor kwetsbare wijken. Naast inspiratie uit Toronto, bouwen we voort op andere succesvoorbeelden uit binnen- en buitenland. Hoe realiseer je samenwerking tussen sociaal, fysiek en techniek? Hoe organiseer je draagvlak, betrokkenheid en vertrouwen? Hoe stimuleer je sociaal eigenaarschap? Door middel van actieonderzoek halen we in deelnemende steden uitdagingen, oplossingen, inzichten en lessen op. In praktijklabs wordt kennis gedeeld en gevalideerd.

Meer informatie en aanmelden

We zijn op zoek naar 12 steden die een wijk in willen brengen. Zowel gemeenten als woningcorporaties kunnen deelnemen aan het experimentenprogramma. Meer informatie hierover vindt u op onze projectpagina.

Wilt u deelnemen aan het programma? Stuur dan het ingevulde aanmeldformulier naar Niels Gastkemper (Platform31) via niels.gastkemper@platform31.nl. Ook voor meer informatie kunt u bij hem terecht.

Aanmelden kan tot vrijdag 13 juli 2018.