Weer Thuis! meerpartijensamenwerking

Landelijk werkatelier en lokale praktijklabs

Om mensen met beperkingen goed thuis te laten wonen is ondersteuning nodig. Burgers, gemeente, wooncorporatie, zorgaanbieder en welzijnsondernemer zitten gezamenlijk aan tafel. De werkvorm? Een meerpartijensamenwerking. Hierbij is er niet één partij die het voor het zeggen heeft, maar vormen de partijen een netwerk waarin inhoud, agenda en spelregels samen worden vastgesteld.

Om effectief aan een meerpartijensamenwerking deel te nemen zijn competenties op het gebied van samenwerking nodig. Deze worden steeds vaker gevraagd van de inhoudelijk gedreven medewerkers die een rol spelen in een dergelijk netwerk.

Werkatelier en praktijklabs

Als onderdeel van het landelijke actieprogramma Weer Thuis! organiseert Platform31 leeractiviteiten (werkatelier en praktijklabs) voor deze professionals. In verschillende sessies gaan we in op de vaardigheden, competenties en inzichten die nodig zijn om opgavegericht samen te werken, onder andere:

 • Hoe zorg je voor een gezamenlijke opgave?
 • Hoe beïnvloed je een goede samenwerking?
 • Welke fasering kan je verwachten of ontwikkelen?
 • Welke interventies zijn mogelijk als de samenwerking niet goed loopt?

Hieronder vindt u de laatste agenda-items:

Interesse?

Heeft u interesse om deel te nemen aan het landelijke werkatelier of lokale praktijklabs? Neem contact op met:

Meer informatie

 • Project Weer thuis: meerpartijensamenwerking
  Als onderdeel van het landelijke actieprogramma Weer Thuis! organiseert Platform31 voor professionals leeractiviteiten op het thema samenwerken met meerdere partijen.
  Meer informatie
 • Dossier Wonen en zorg
  Platform31 bundelt de belangrijkste kennis over wonen en zorg voor u op een overzichtelijke pagina. Op deze pagina koppelen we beschikbare kennis aan stedelijke praktijk, stellen relevante kennis beschikbaar en informeren over de nieuwste trends en ontwikkelingen.
  Meer informatie