Oproep: praktijkvoorbeelden Rechtvaardige stad

Steeds vaker klinkt de roep om een rechtvaardige, of inclusieve, stad. Daar is ook aanleiding toe: verschillende onderzoeken laten zien dat de sociale en ruimtelijke verschillen binnen steden en tussen wijken aan het toenemen zijn. Maar wat betekent rechtvaardigheid in de stad en de wijk? Wat kan onder een rechtvaardige stad of wijk worden verstaan? En hoe geven stedelijke gemeenten er op wijkniveau vorm en invulling aan, bijvoorbeeld op het vlak van wonen, onderwijs, zorg en vervoer?

Deze vragen staan centraal in het project Rechtvaardige stad, dat Platform31 de komende maanden uitvoert. We verdiepen ons in literatuur over de rechtvaardige stad en we gaan op zoek naar goede voorbeelden van programma’s, projecten en maatregelen waarmee gemeenten werk maken van meer rechtvaardigheid in hun steden en al hun functies. Deze voorbeelden geven we een podium in een aansprekende publicatie, waarmee we anderen willen inspireren tot actie. Draagt u bij?

Deel uw praktijkvoorbeelden

Kent u, of bent u betrokken bij een programma, project of maatregel gericht op een meer rechtvaardige, inclusieve stad en wijk, bijvoorbeeld als het gaat om wonen, onderwijs, zorg of vervoer? We horen het graag! Laat het ons weten door een mail te sturen of te bellen naar Margot Leegwater (margot.leegwater@platform31.nl | 06 82 00 39 63).