Oproep: peiling Gezondheid en langdurige armoede

Hoe koppel je de aanpak van gezondheid en langdurige armoede? Wat zijn de succesfactoren van de verschillende aanpakken in gemeenten? In het kader van het stimuleringsprogramma Gezond in… start Platform31 samen met Pharos en het Verwey-Jonker Instituut met een brede peiling onder gemeenten. Daarmee willen we een goed beeld krijgen van hoe gemeenten praktijk en beleid op dit moment verbinden en wat daarbij werkt en wat niet. Zodat we gemeenten daarover veel gerichter kunnen adviseren.

Bent u de unieke gemeente die een inkomensprikkel koppelt aan gezonde leefstijlinterventies? Of heeft uw gemeente een groot professioneel netwerk die de verschillende disciplines aan elkaar verbindt? Of heeft u andere mooie voorbeelden van de aanpak voor gezondheid en langdurige armoede? Doe dan mee met de peiling en vul deze vragenlijst in.

Invullen kost nog geen 10 minuten. De uitkomsten van de peiling en interessante opbrengsten delen we eerst met uw gemeente. Bovendien maakt u kans om, samen met de adviseurs/onderzoekers van Gezond in… en het Verwey-Jonker Instituut, jullie eigen lokale aanpak te verdiepen en aangrijpingspunten voor verbetering te krijgen. Hiervoor selecteren we acht gemeenten.