Oproep: Onderzoek beheerbeleid niet-DAEB portefeuille

Vanaf volgend jaar moeten corporaties in hun vastgoedportefeuille een scheiding hebben aangebracht tussen het DAEB-gedeelte en het niet-DAEB gedeelte. Sinds de invoering van de nieuwe Woningwet hebben corporaties hierin veel tijd geïnvesteerd.

Het aandeel niet-DAEB in de vastgoedportefeuilles is bij de meeste corporaties beperkt en bevindt zich doorgaans tussen de 0 en 10 procent. Het totale aandeel niet-DAEB in de totale sectorale vastgoedportefeuille bedraagt ca. 3,3 procent. Nu het scheidingsdossier per 1 januari 2018 zijn definitieve beslag krijgt, dringt de vraag zich op, op welke wijze corporaties het niet-DAEB deel van het vastgoed verwachten te gaan managen.

Veel corporaties beschouwen zichzelf als zogenaamde DAEB-corporatie. Voor hen vormt het realiseren van sociale huurwoningen onder de liberalisatiegrens de kernactiviteit. Slechts een klein deel van de corporaties lijkt een actieve rol in het niet-DAEB gedeelte van de portefeuille voor ogen te hebben.

Platform31 onderzoekt het toekomstige beheer- en strategisch voorraadbeleid van corporaties ten aanzien van het niet-DAEB gedeelte van de vastgoedportefeuille. Welke uitgangspunten en beheerstrategieën hebben corporaties daarbij voor ogen? In welke mate zullen niet-DAEB portefeuilles in de toekomst door corporaties actief beheerd worden? Doel is de beleidsmatige uitgangspunten, beheerstrategie en beleidsverwachtingen te inventariseren.

Uitnodiging tot deelname

Om antwoord te geven op bovenstaande vragen gaat Platform31 in gesprek met corporaties over het strategisch voorraadbeleid voor de niet-DAEB portefeuille. Vindt u het van belang om een bijdrage te leveren aan dit onderzoek en deelt u graag uw aanpak en visie? Dan nodigen we u uit om mee te doen.

Wat houdt het in?

U werkt mee aan een interview om uw beheerbeleid ten aanzien van de niet-DAEB portefeuille in beeld te krijgen.

Eindrapport

De resultaten worden eind 2017 opgeleverd en openbaar gemaakt op de website van Platform31. Met dit onderzoek geven we corporaties inzicht de wijze waarop het niet-DAEB gedeelte van de vastgoedportefeuille in de nabije toekomst zal worden beheerd.

Meedoen?

Werkt u bij een woningcorporatie en wilt u meedoen aan dit onderzoek? Reageer uiterlijk donderdag 30 november. Neem contact op met