Oproep: welk maatwerk levert de corporatie bij woningtoewijzing?

Het landelijk beleid zet kaders voor het toewijzingsbeleid van corporaties. De invulling kan verschillen per corporatie. Corporaties hebben vijf procent ruimte vanuit de passendheidsnorm en 10 procent vrijheid in het toewijzen van de sociale woningvoorraad. Hoe gaan corporaties om met die vrije ruimte in hun toewijzingsbeleid? Voeren ze daarvoor beleid en/of gebruiken ze de ruimte voor specifieke situaties? Platform31 wil een overzicht maken van de wijzen waarop corporaties de vrije ruimte benutten.

Corporaties gaven reeds aan soms een uitzondering te maken voor ouderen bij passend toewijzen. Het gaat om ouderen met een laag inkomen, maar met vermogen. Zij kunnen daardoor een hogere huur betalen en passen daardoor in de vaak duurdere seniorenwoningen. Een specifieke situatie die genoemd werd, is het toewijzen van een gezinswoning met een huurprijs op de tweede aftoppingsgrens aan een stel waarvan de vrouw hoogzwanger is. Op het moment dat het contract ondertekent wordt, moeten zij om passend toe te wijzen een woning met een huurprijs van maximaal de eerste aftoppingsgrens toewijzen. Sommige corporaties kiezen er bewust voor om bij de woning toewijzing te anticiperen op de toekomst. In dit geval is kiezen ze ervoor om niet-passend toe te wijzen en het stel een gezinswoning toe te wijzen.

Platform31 wil een overzicht maken van de wijzen waarop corporaties de vrije ruimte benutten. Dit biedt inspiratie voor corporaties over de mogelijkheden binnen de landelijke kaders. We willen zowel het toewijzingsbeleid in beeld brengen als specifieke situaties, die slechts zelden voorkomen, maar waarvoor het noodzakelijk is dat de corporatie ruimte heeft binnen de landelijke kaders om maatwerk te kunnen leveren.

Hoe benut de corporatie de vrije toewijzingsruimte? Is daar beleid voor gemaakt? En in welke situaties is er sprake van maatwerk, buiten de landelijke kaders?

Meedoen aan het onderzoek?

  • Mail een korte omschrijving van jullie aanpak.
  • Werk mee aan een (telefonische) gesprek over de aanpak.

Mail uiterlijk vrijdag 30 maart een korte omschrijving naar vera.beuzenberg@platform31.nl.

Ga daarbij in op:

  • Welke uitzonderingssituaties zijn er waarbij je niet-passend toewijst? (5 procent ruimte)
  • Welke uitzonderingssituaties zijn er waarvoor je een huishouden met een jaarinkomen boven de 41.056 euro huisvest in de sociale woningvoorraad? (10 procent ruimte)