Oproep: hoe voorkomen jullie betalingsachterstanden?

Betalingsachterstanden zijn bij corporaties aan de orde van de dag. Helaas zijn er veel sociale huurders die amper hun huur kunnen betalen. Soms is de woning te duur voor hun budget. Soms kunnen ze sowieso amper de eindjes aan elkaar knopen.

Gemeenten en corporaties door het gehele land willen betalingsachterstanden voorkomen. Er zijn weinig landelijke kaders, waardoor de gehanteerde maatregelen divers zijn. Sommigen geven tijdelijke huurkortingen tot de aftoppingsgrens voor zittende en nieuwe huurders met een laag inkomen. Anderen richten fondsen op die ingrijpen waar nodig.

Er ontbreekt een overall beeld van de maatregelen. Platform31 wil ze inventarisen om inspiratie te bieden aan gemeenten en corporaties, zodat zij niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. We zijn benieuwd naar de exacte uitwerking van de maatregelen. Wat houden ze in? Voor wie zijn ze bedoeld? Welke partijen zijn betrokken? En wat is hun rolverdeling om de maatregel te laten slagen?

Wat is jullie aanpak? Groot of klein, dat maakt niet uit. Wij zijn erg benieuwd en brengen deze graag in beeld.

Meedoen aan het onderzoek?

  • Mail een korte omschrijving van jullie aanpak.
  • Werk mee aan een (telefonische) gesprek over de aanpak.

Mail uiterlijk vrijdag 30 maart een korte omschrijving naar vera.beuzenberg@platform31.nl. Ga daarbij in op:

  • Wat houdt het in?
  • Voor welke huishoudens is het? Bijvoorbeeld huurtoeslaggerechtigden, middeninkomens, ouderen, jongeren et cetera.
  • Welke partijen zijn betrokken en wat is hun rolverdeling?