Oproep: doet u mee met het praktijkonderzoek Economische daklozen?

Momenteel onderzoekt Platform31 de huidige stand van zaken rondom beleid en aanpak voor de doelgroep economische daklozen. Platform31 wil daarover graag in gesprek gaan met lokale overheden, corporaties en zorgpartijen om een beter beeld te krijgen hoe deze doelgroep beter ondersteund kan worden. Doet u mee?

Economische daklozen zijn mensen die vanwege financiële problemen en/of een life event (zoals baanverlies, faillissement, scheiding) niet meer zelfstandig kunnen voorzien in huisvesting. Bij deze groep is een meervoudige hulpvraag (nog) niet aan de orde. Steeds meer gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties erkennen dat economische daklozen veel knelpunten op hun pad tegenkomen die ze zonder ondersteuning moeilijk op kunnen lossen. Deze organisaties ontwikkelen daarom (voorzichtig) visie, beleid en projecten om deze doelgroep beter te ondersteunen.

Onderzoeksrapport geleerde lessen

Platform31 wil de komende maanden graag in gesprek gaan met lokale overheden, corporaties en zorgpartijen. Welk beleid is er bijvoorbeeld al en welke antwoorden vinden ze op de vele vragen die nu spelen rond deze doelgroep? Het onderzoek heeft als doel lessen op te halen voor andere gemeenten hoe om te gaan met deze specifieke dak- en thuislozengroep. De interviews worden daartoe geanalyseerd en ondergebracht in een kort onderzoeksrapport.

Uiteenlopende termen

Andere benamingen voor de doelgroep ‘economische daklozen’ die wellicht in uw gemeente worden gebruikt zijn: zelfredzame daklozen, onzichtbare daklozen, nieuwe daklozen, stropdas daklozen, pechmannen, bankhoppers, bankslapers, zelfredzame adreslozen.

Mogen we u benaderen voor een interview?

Of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met: