Oproep: doet u mee met een onderzoek naar de IBW?

Gemeenten, woningcorporaties en huurders maken jaarlijks prestatieafspraken waarin is vastgelegd welke inspanningen de corporatie, gemeente en huurdersorganisaties leveren ter uitvoering van het lokale woonbeleid. Van corporaties wordt verwacht dat zij ‘naar redelijkheid’ bijdragen aan de realisatie van het lokale woonbeleid. Wat een redelijke inspanning is, is voor gemeenten en huurdersorganisaties lastig in te schatten. Om die reden publiceert de rijksoverheid jaarlijks de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties, de IBW. De IBW geeft aan wat de corporatie bovenop de al bestaande plannen kan investeren in huurverlaging, renovatie of nieuwbouw en biedt daarmee voeding voor het gesprek tussen corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties.

Deel je ervaringen

Platform31 is benieuwd welke gemeenten, huurdersorganisaties en corporaties de IBW naar tevredenheid hebben gebruikt bij het proces van de prestatieafspraken. Heeft u goede ervaringen met de IBW? Dan komen we graag met u in gesprek.

U kunt uw ervaringen mailen naar: vera.beuzenberg@platform31.nl.