Oproep: deelname onderzoek stijgende en dalende wijken

De economische crisis en veranderd rijksbeleid hebben een stempel gedrukt op het leefklimaat in stadswijken. Uit de Leefbaarometer blijkt dat tussen 2012 en 2016 de leefbaarheid in sommige wijken achteruit ging, terwijl andere wijken juist opveerden. Welke factoren dragen bij aan verval van kwetsbare wijken en met welke interventies kan een negatieve ontwikkeling worden voorkomen of omgebogen? In het verkennende onderzoek ‘Stijgers en Dalers’ gaat Platform31 op zoek naar verklarende factoren voor het feit dat sommige kwetsbare wijken in de periode 2012-2016 verder zijn afgegleden, terwijl andere wijken juist opveerden.

Platform31 onderzoekt in de praktijk welke gebiedsgerichte interventies en programma’s mogelijk van invloed zijn geweest. Het doel is om met deze kennis bij te dragen aan effectieve gebiedsgerichte interventies en daarmee de leefbaarheid in kwetsbare wijken te vergroten.

Uitnodiging tot deelname

Vindt u het van belang om een bijdrage te leveren aan dit onderzoek en wilt u graag meer inzicht in uw ‘stijgers’ en ‘dalers’? Om de onderzoeksvraag te beantwoorden brengt Platform31 de ontwikkeling van acht tot twaalf wijken ‘in ontwikkeling’ in kaart. Heeft u binnen uw stad één wijk die een duidelijke positieve ontwikkeling doormaakt en één wijk die juist een negatieve ontwikkeling vertoont? Dan nodigen we u uit om mee te doen. Voorwaarde is dat de te onderzoeken wijken in 2012 ‘onvoldoende’ of ‘zwak’ scoorden in de Leefbaarometer. Hoe groter het verschil tussen 2012 en 2016, hoe beter verklarende factoren te ontdekken zijn.

Wat levert het u op?

Naast een analyse van de ingebrachte wijken, krijgt u als eerste toegang tot de resultaten en wordt u uitgenodigd voor een werksessie (praktijklab). In deze werksessie maken we gezamenlijk de vertaalslag naar een handelingsperspectief in uw stedelijk beleid.

Kosten

Deelname kost € 6.000 voor partners van Platform31 en € 7.500 voor niet-partners per stad.
Het onderzoek wordt deels gefinancierd door het ministerie van BZK en de G40.

Meer informatie en aanmelden

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met: