Oproep deelname leerkring Clusters & clusterbeleid

De economie is in transitie en de roep om een regionaal economisch beleid gebaseerd op kennisintensieve clusters van economische activiteiten wordt sterker. Clusters worden als de motoren van innovatief Nederland gezien. Een provincie zonder clusters is in deze tijd ondenkbaar, net als een studentenstad zonder science park. Daarnaast zijn er in het vlakke Nederlandse landschap opvallend veel valleys van de grond gekomen. Denk bijvoorbeeld maar aan Energy Valley, Health Valley, Food Valley en Seed Valley. De ruimtelijke clustering van bedrijven en (kennis)instellingen biedt intuïtief veel voordelen, maar roept tegelijkertijd ook veel vragen op. Op welke manier kunnen decentrale overheden innovatieve clusters het beste ondersteunen? Welke (beleids)instrumenten kunnen overheden inzetten? En welke rolverdeling tussen (triple helix) partijen past bij welke fase in de ontwikkeling en groei van een cluster?

Thema’s

In de leerkring Clusters en Clusterbeleid gaan we onder leiding van verschillende experts op zoek naar de antwoorden op de volgende vraagstukken:

  • Cluster governance: hoe kan de organisatiekracht van clusters versterkt worden en hoe kunnen (de)centrale overheden ze het beste (be)sturen?
  • Rolverdeling: welke rollen passen bij de betrokken (triple helix) partijen in de verschillende fasen van een clustercycli?
  • Faciliteren en stimuleren: welke voorwaarden zijn belangrijk voor de (door)groei van clusters en welke (beleids)instrumenten passen hierbij?
  • Financieren en investeren: hoe trek je investeerders aan en creëer je (financieel) commitment van de betrokken (triple helix) partijen?

Kennisuitwisseling

Het delen van praktijkervaringen is een belangrijk onderdeel van de leerkring. Door het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen regio’s en steden uit het hele land kunnen (de)centrale overheden, clusterorganisaties, kennis- en onderwijsinstellingen veel van elkaar leren. Het vertalen van de inzichten en lessen naar de specifieke regionale en lokale context staat hierbij centraal. Door een vertaalslag te maken biedt de leerkring concrete aanknopingspunten waar de deelnemers mee aan de slag kunnen gaan.

Opzet

Platform31 organiseert regelmatig leerkringen voor stedelijke en regionale professionals. Vanuit deze ervaring ontstond een beproefd format: vier bijeenkomsten op locatie rondom een specifiek thema. De bijeenkomsten vinden plaats bij verschillende clusters verspreid door het hele land. Samen met het cluster waar we te gast zijn organiseren we een afwisselend en inspirerend programma met inhoudelijke presentaties, verdiepende (werk)sessies, intervisie en een projectbezoek. Platform31 organiseert de leerkring in samenwerking met onder andere Miranda Ebbekink van Lysias Consulting en Marcel Michon van Buck Consultants International. De leerkring vindt plaats in het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018.

Interesse? Meld u aan!

Heeft u interesse om deel te nemen aan de leerkring Clusters en Clusterbeleid? Laat ons dit weten door een bericht te sturen naar: marloes.hoogerbrugge@platform31.nl. We nemen dan met u contact op en maken een inventarisatie van de vragen waar u mee zit. Op basis hiervan werken we de leerkring verder uit en zorgen we er op deze manier voor dat de leerkring aansluit bij de kennisbehoefte van de deelnemers.