Oproep Actieprogramma ‘Klimaatadaptieve bouwprojecten in stedelijk gebied’

Steden zijn kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering. Bij de grote bouwopgaves waar zij mee te maken krijgen is het belangrijk om daar rekening mee te houden, zodat renovaties, gebiedstransformaties en infrastructurele werken op een klimaatadaptieve manier worden gedaan. Daarvoor zijn innovaties nodig. In de inrichting van de stad, gebruikte bouwmaterialen en bouwconcepten en in de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bij bouwprojecten. In het actieprogramma ‘Klimaatadaptieve bouwprojecten in stedelijk gebied’ bundelen overheden, opdrachtgevers, bouwbedrijven en kennisinstellingen hun krachten om opschaalbare oplossingen voor klimaatadaptatie in bebouwd gebied te ontwikkelen.

In het Actieprogramma gaat Platform31 samen met Wageningen Environmental Research (Alterra), Bouwend Nederland, de Unie van Waterschappen, de Bouwcampus aan de slag met werkbare oplossingen voor klimaatadaptief bouwen. Wij willen partijen die in de projecten aan de slag zijn verder helpen en samenhang creëren. Dat kan door onderling gebruik te maken van de expertise in de verschillende projecten en het ontwikkelen en inzetten van nieuwe kennis waar dat nodig is. Daarvoor zijn we op zoek naar projecten die een goede afspiegeling geven van de grote diversiteit aan bouwopgaves.

Meer weten?

Bent u bezig met een project met klimaatadaptieve ambities en heeft u interesse in deelname aan het Actieprogramma? In de flyer Actieprogramma ‘Klimaatadaptieve bouwprojecten in stedelijk gebied leest u meer over wat het programma u te bieden heeft, met welke thema’s we met u aan de slag willen gaan en hoe uw project kan passen in het programma. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Martijn Kramer: