Praktijklabs Nieuwe huisvesters in het flexwonen - doet u mee?

Maak kennis met de nieuwe huisvesters in het flexwonen

Steeds meer mensen hebben snel een woning nodig. Spoedzoekers en bijzondere doelgroepen vormen naar schatting tien procent van alle huishoudens. Denk hierbij aan statushouders, arbeidsmigranten, studenten, starters, kenniswerkers, gescheiden mensen en GGZ-cliënten die uitstromen uit intramurale instellingen. Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat een flexibele schil van huisvesting daarom nodig is, in elke gemeente. Platform31 organiseert een aantal praktijklabs waarin we gemeenten en woningcorporaties handvatten bieden om aan de slag te gaan met een flexibele woonopgave.

Gevestigde partijen zoals woningcorporaties en commerciële marktpartijen spelen nog onvoldoende in op de nieuwe vraag naar flexibele woonvormen. Zij zien hierin meestal geen rol voor zichzelf. Wilt u een slag maken in de flexibilisering van uw lokale of regionale woningmarkt? Staan bij u nodeloos gebouwen leeg terwijl de behoefte aan snel beschikbare woningruimte groot is? Heeft u sterke indicaties dat er een gat op ‘uw’ woningmarkt bestaat voor huisvesting van spoedzoekers en andere bijzondere doelgroepen? Meld u dan aan voor een praktijklab en maak kennis met de nieuwe huisvesters in het flexwonen.

Nieuwe huisvesters in het flexwonen

Het gaat om een diverse groep woonondernemers die lucratieve gaten zien in de ‘maatschappelijke markt’. Het zijn óf nieuwe ondernemingen óf partijen die zich oorspronkelijk niet bezighielden met doelgroepen met een smalle portemonnee. Voorbeelden van deze ‘nieuwe huisvesters’ zijn Livable, Socius, Share360, de Huischmeesters, maar ook De Kabath, Camelot, Change= en Sustay.

Wat levert het praktijlab u op?

Platform31 biedt gemeenten en woningcorporaties de mogelijkheid om kennis te maken met deze nieuwe en vaak nog onbekende woonondernemers die op diverse plekken in Nederland in het gat springen op de flexibele woningmarkt. Wat kunnen ze betekenen voor uw flexibele woonopgave? In de praktijklabs kunt u een aantal concrete maatschappelijke opgaven voorleggen aan een netwerk van nieuwe flexibele huisvesters. De woonondernemers zetten vervolgens zonder verplichting hun creatieve kennis en uiteenlopende competenties in om nieuwe concepten en businessplannen te bedenken op uw lokale maatschappelijke casussen. De praktijklabs bieden de nieuwe huisvesters een podium om hun nieuwe onorthodoxe werkwijzen te tonen en u de mogelijkheid om nieuwe potentiële partners te ontmoeten in het flexibele woondomein. Of het nu leegstandsbeheerders, studentenhuisvesters of ‘magic mixers’ zijn, de kennis en ondernemersgeest van nieuwe huisvesters kunnen bijdragen om uw flexibele woonopgave wél van de grond te krijgen.

Praktische informatie

Deelname aan een praktijklab kost 2.000 euro exclusief btw. Partners van Platform31 krijgen korting en betalen 1.500 euro exclusief btw. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen organiseren wij één of meerdere praktijklabs.

Verkenning

In 2017 brengt Platform31 deze diverse groep van nieuwe huisvesters van flexwoningen in beeld in een verkenning. Deze verkenning belicht daarnaast ook het gat in de maatschappelijke woningmarkt dat is ontstaan door diverse maatschappelijke en politieke verschuivingen.

Meer informatie

Heeft u interesse in een kennismaking met nieuwe mogelijke partners in het flexwonen? Neemt u dan contact op met: