Oproep aan gemeenten: deelname boostersessies gedragsbewust beleid

Werkt u bij een gemeente en wilt u inzichten over gedrag toepassen om mensen met financiële problemen beter van dienst te zijn? Doe dan mee aan twee boostersessies over gedragsbewust beleid.

Waarom?

Het besef dat kennis van gedrag van belang is om effectief beleid en interventies te kunnen ontwikkelen, is sterk toegenomen. Desondanks zien we dat, juist ook in het sociaal domein, de beschikbare kennis over gedrag niet altijd wordt vertaald naar handvatten voor de praktijk.

Wat gaan we doen?

Platform31 bundelt de beschikbare (wetenschappelijke) gedragskundige kennis in relatie tot financiële problemen in een publicatie. We geven duiding en goede voorbeelden van toepassingsmogelijkheden. Om deze inzichten nog beter toe te passen in het beleid en praktijk van gemeenten, organiseren we voor twee gemeenten een boostersessie. Deze sessies zijn maatwerk, specifiek gericht op de vraag van u als gemeente. Samen voeren we een gedragsanalyse van de doelgroep uit en verkennen we de mogelijke oplossingen voor u als gemeente. Voorbeelden van vragen die daarin centraal staan: ‘Hoe kan ik in mijn dienstverlening beter rekening houden met de effecten van stress op het gedrag van mijn doelgroep?’ En: ‘Hoe bereik je specifieke groepen, zoals werkende armen en zzp-ers met schulden?’ De inhoudelijke lessen uit de sessies verwerken we in een artikel om de inzichten breder te verspreiden.

Meedoen?

Werkt u bij een gemeente en heeft u interesse? Neem dan voor 20 december contact op met Femke Bax.
We voeren dan een startgesprek waarbij we ingaan op uw lokale beleid, de beschikbare kennis en het gewenste gedrag van de doelgroep. Vervolgens maken we een specifiek programma voor de twee boostersessies. Wij vragen u om een beperkte inventarisatie uit te voeren in de vorm van gesprekken met de doelgroep (inwoners of andere betrokkenen).

Stimuleren gedragsbewust beleid in het sociaal domein

Voor een effectieve aanpak van armoede en schulden wordt meer en meer gekeken naar kennis en inzichten over gedrag. Wat kunnen professionals in het sociaal domein doen om mensen met financiële problemen met schulden effectief willen bereiken, motiveren en ondersteunen? En welke goede voorbeelden zijn er al? Op een overzichtelijke kennispagina delen we de komende tijd meer voorbeelden over het stimuleren van gedragsbewust beleid in het sociaal domein. Ga naar www.platform31.nl/gedrag-in-beleid voor meer informatie.

Meer lezen?