Oproep: Aan de slag met de nieuwe maakindustrie!

Veel gemeenten willen ruimte maken voor de nieuwe maakindustrie. Dat is begrijpelijk want de sector levert veel banen op en heeft een grote groeipotentie. Er is echter weinig ruimte voor de nieuwe maakindustrie, omdat veel steden inzetten op woningbouw en er tekorten dreigen aan geschikte bedrijfslocaties. In samenwerking met verschillende gemeenten wil Platform31 een verkenning starten naar de kansen van de nieuwe maakindustrie.

Internationaal vastgoedadviseur Cushman & Wakefield luidde begin dit jaar de noodklok. Uit het rapport Nederland Compleet blijkt dat er in steden te weinig plekken zijn voor de nieuwe maakindustrie. Vanwege de grote behoefte aan woningen wordt de maakindustrie steeds meer de stad uitgeduwd, waardoor de markt voor industrieel vastgoed op dit moment krap is. De adviseurs van Cushman & Wakefield roepen gemeenten op om zich niet alleen te richten op woningbouw, want ook de maakindustrie heeft een toegevoegde waarde voor de stad.

In de verkenning ‘Aan de slag met de nieuwe maakindustrie’ vergelijken we de (potentiële) rol van de nieuwe maakindustrie in verschillende gemeenten. We kijken welke beleidsmaatregelen kunnen bijdragen om ruimte te bieden voor de nieuwe maakindustrie. Nadruk ligt hierbij op de ruimtelijke vestigingsvoorwaarden van de nieuwe maakindustrie, omdat deze bedrijven niet per definitie op een bedrijventerrein aan de randen van de stad gevestigd willen te zijn. Vaak passen ze beter in een stedelijk gebied, maar hier komen ze steeds meer in de verdrukking.

De nieuwe maakindustrie kan kansen bieden voor het creëren van nieuwe productieplaatsen in de stad en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van een aantrekkelijke mix van wonen en werken. Ook kan het in verschillende gemeenten leegstand terugdringen door bedrijven te vestigen in leegstaande panden.

Graag gaan we met gemeenten in gesprek over:

  • Welke andere vestigingsvoorwaarden passen bij de nieuwe maakindustrie? De bedrijven verschillen immers aanzienlijk van de traditionele maakindustrie die vaak meer overlast genereren in vergelijking met de moderne en schonere nieuwe maakindustrie.
  • Hoe ziet de ideale mix van wonen en werken eruit en welke bijdrage kan de nieuwe maakindustrie hierin spelen? Functiemenging klinkt aanlokkelijk, maar blijkt in de praktijk een stuk weerbarstiger te zijn.
  • Veel bedrijven in de nieuwe maakindustrie hebben moeite met het vinden (en vasthouden) van de juiste vakkrachten: voor specifieke functies kunnen zij geen geschikt personeel vinden. Dat wil zeggen, dat de match tussen datgene wat een (potentiële) werknemer kan onvoldoende overeenkomt met wat een werkgever vraagt. Welke rol kunnen gemeenten hierin spelen?

Interesse?

Interesse om samen met andere gemeenten aan de slag te gaan met de nieuwe maakindustrie? Laat het ons weten door contact op te nemen met Barbara Heebels: barbara.heebels@platform31.nl of 06 23 01 27 99.
Op basis van de specifieke vragen vanuit de gemeenten starten we een verkenning waarin de gemeenten van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren.

Strijp-S-Eindhoven