Oproep aan corporaties, bouwers, ontwikkelaars en architecten: zet uw circulaire en klimaatadaptieve project in de etalage

Woningcorporaties bezitten circa 30 procent van de totale Nederlandse woningvoorraad. Als het gaat om klimaatadaptief en circulair renoveren beschikken corporaties daarmee over een grote voorraad te verduurzamen woningen. In het project ‘Verduurzaming corporatiewoningen’ krijgt u de kans om succesvolle voorbeelden van duurzame renovatieprojecten te presenteren, waarin naast maatregelen die het energiegebruik reduceren, ook circulaire en klimaatadaptieve maatregelen zijn getroffen. Door inzichten uit uw project te delen, levert u een bijdrage aan kennisontwikkeling op het gebied van circulariteit en klimaatadaptatie. Doet u mee?

Platform31 wil in beeld brengen hoe het energetisch verduurzamen van sociale huurwoningen kan samengaan met het toepassen van circulaire principes én/of het klimaatbestendig maken van woningen (en woonomgeving). Wat zijn bewezen en effectieve methodes? Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van én duurzaam, én circulair, én klimaatadaptief renoveren?

We nodigen corporaties, bouwers, ontwikkelaars en ontwerpers/architecten uit om succesvolle verduurzamingsprojecten in te dienen. De ingediende renovatieprojecten dienen als voorbeeld en ter inspiratie van corporaties en andere partijen die actief zijn in de sociale woningbouw.

Waar zijn we naar op zoek?

 • Volledig gerealiseerde renovatieprojecten van sociale huurwoningen,
 • met maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie, circulaire bouwen of een combinatie daarvan,
 • en een energielabel A

die vallen binnen vier onderscheiden woning/wijktypologieën:

 • vooroorlogse laagbouw,
 • tuinstad hoogbouw 1950-1975 (galerij- en portiekflats),
 • eengezinswoningen 1950-1975 en
 • bloemkoolwijken tot 1970-1975.

Voldoet uw project aan deze kwalificaties? Dan nodigen we u van harte uit om uw project in te schrijven. Renovatieprojecten waarin zowel circulaire maatregelen als ook maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie zijn toegepast, krijgen voorrang.

Waarom meedoen?

Uit de inzendingen selecteert een expertpanel projecten die dienen als inspirerend voorbeeld. Platform31 besteedt volop aandacht aan deze selectie op de website, in de nieuwsbrief en op social media. Daarnaast ontvangt u van onze experts tips en adviezen voor de integratie van circulaire en klimaatadaptieve principes in volgende projecten. Tenslotte nodigen we u uit om samen met de andere geselecteerde voorbeelden uw project te komen presenteren en van gedachten te wisselen tegen de achtergrond van The Green Village campus in Delft (het Living Lab for Sustainable Innovation). Let op: deze bijeenkomst vindt plaats op 1 april aanstaande, dus reserveer alvast een plekje in uw agenda. Na inschrijving hoort u zo spoedig mogelijk of u bent geselecteerd en wordt uitgenodigd voor de bijeenkomst.

Expertpanel

Het expertpanel bestaat uit:

 • Jeroen Kluck (Hogeschool van Amsterdam/Tauw)
  Jeroen Kluck is lector Water in en om de stad aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast werkt hij bij adviesbureau Tauw. In deze rol adviseert hij gemeenten bij vraagstukken rondom klimaatadaptatie.
 • Guus Mulder (TNO)
  Guus Mulder is onderzoeker innovatie management bij TNO, met als bijzondere focusgebieden energietransitie in de gebouwde omgeving en circulaire economie. Hij maakte in 2019 deel uit van de Nederlandse jury voor de Circular Energy Awards.
 • Rob Bogaarts (Woningcorporatie Brabant Wonen)
  Rob Bogaarts is directeur klant en samenleving bij woningcorporatie Brabant Wonen. In deze en voorgaande functies (bij o.m. Woonbedrijf in Eindhoven) deed hij veel ervaring op met de ontwikkeling en toepassing van principes en methodes van circulair – en klimaatneutraal bouwen. Zowel in de nieuwbouw als in de bestaande woningvoorraad.

Bij het beoordelen van projecten letten zij op maatregelen op het gebied van circulariteit en klimaatadaptatie, het duurzame karakter van de toepaste warmtebron, als ook de mogelijkheden van herhaling en/of opschaling van het project.

Praktische informatie

Wij staan open voor aanmeldingen vanuit woningcorporaties, ontwikkelaars, aannemers en ontwerpers/architecten die actief zijn in de renovatie van sociale huurwoningen. De selectie van de Amsterdamse initiatieven loopt in overleg met de gemeente; deze hoeven niet te reageren. De aanmeldperiode is gesloten. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: