“Openbaar bestuur heeft essentiële rol in het faciliteren van ecosystemen”

Een duidelijke visie, parallelle belangen, gedeelde ambities en een gemeenschappelijk draagvlak; het zijn de belangrijkste ingrediënten voor een succesvolle Triple Helix-samenwerking. Dat bleek op 22 september tijdens de vierde editie van de Entrepreneurial Ecosystem Academy (EE A). Deze keer werd de EE A gecombineerd met het leer- en inspiratietraject Ecosysteem voor MKB-innovatie van het stedennetwerk G32 en Platform31. Birch en de Universiteit Utrecht presenteerden de uitkomsten van gezamenlijk onderzoek naar de rol van het openbaar bestuur in entrepreneurial ecosystemen. “Essentieel is vaak het aanwakkeren van ondernemerschap en het organiseren van samenwerkingen.”

Een betere plaats dan het World Food Center in Ede is eigenlijk niet denkbaar voor een Entrepreneurial Ecosystem Academy met als thema de rol van het openbaar bestuur in entrepreneurial ecosystems. Midden in FoodValley, het samenwerkingsverband van acht gemeenten en regionale kennisinstellingen en bedrijven. Met elkaar hebben zij zich sterk gemaakt om van de regio een innovatief centrum op het gebied van gezonde en duurzame voeding te maken. De regio is succesvol in deze Triple Helix-samenwerking en vormt daarmee een aansprekend voorbeeld voor andere kennisinstellingen, overheden en bedrijven die werken aan een onderscheidend regionaal ecosysteem.

Rol van het openbaar bestuur

Wat kan het openbaar bestuur bijdragen om dergelijke Triple Helix-samenwerkingen succesvol te maken? Met de Universiteit Utrecht onderzocht Birch deze rol in ecosystemen op basis van casestudies in Zuidoost-Brabant, Noordoost-Friesland, Zuid-Limburg en Utrecht. De uitkomsten, vastgelegd in het rapport Openbaar bestuur in regionale ecosystemen voor ondernemerschap werden gepresenteerd en toegelicht in deze EE Academy. Na het plenaire programma spraken de deelnemers in verschillende werksessies over onderwerpen als de financiering van de organisatie van ecosystemen, ontwikkeling van competenties en de energie, motivatie en betrokkenheid van het bedrijfsleven. Hierin konden de deelnemers uit verschillende regio’s hun eigen dilemma’s op tafel leggen en met elkaar meedenken.

Klik voor een videoverslag van de bijeenkomst op de bovenstaande afbeelding