Opbrengsten CityDeal Zorg voor Veiligheid in de Stad

Hoe geef je als gemeente de samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein vorm? Hoe bouwen beide domeinen samen aan een sterke combinatie? En welke aanpakken voorkomen daadwerkelijk persoonlijk leed van daders en slachtoffers, en de daarbij horende hoge maatschappelijke kosten? De CityDeal Zorg voor Veiligheid in de Stad bood de afgelopen 2,5 jaar de ruimte om hiermee te experimenteren.

In deze CityDeal sloegen de gemeenten Almere, Breda, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zoetermeer en het Rijk (VenJ, BZK en SZW) de handen ineen om te werken aan de ambitie om criminaliteit en overlast zoveel mogelijk te voorkomen door zorg en ondersteuning beter op elkaar te betrekken. Betere zorg dus door slimme samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners op lokaal niveau. Door partners die ervan overtuigd zijn dat die samenwerking steviger wordt met een integrale aanpak, waarin aandacht is voor vroegtijdige signalering. Dit met als belangrijk verwacht neveneffect dat inzet op preventie leidt tot kostenbesparing in zowel het veiligheidsdomein, als in het zorg- en sociaal domein.

Experimenten

Het accent van de experimenten in de steden lag op de meest kwetsbare inwoners, die zowel op het gebied van veiligheid en zorg als op het gebied van participatie ondersteuning nodig hebben. Denk hierbij aan bijvoorbeeld risicojeugd, ex-gedetineerden en personen met verward gedrag. De deelnemende gemeenten bepaalden zelf de lokale doelstellingen van de experimenten, in overleg met de betrokken departementen. Platform31 bood ondersteuning en verzorgde de projectleiding van de CityDeal.

Opbrengsten

De CityDeal liep tot en met oktober 2019. Afgelopen 1 november sloten de betrokkenen tijdens een slotbijeenkomst de CityDeal af in de voormalige Koepelgevangenis in Breda. Benieuwd naar de belangrijkste inzichten en geleerde lessen van de CityDeal Zorg voor Veiligheid in de Stad? Hier treft u alle rapportages aan:

Slotbijeenkomst in de voormalige Koepelgevangenis in Beda
Slotbijeenkomst in de voormalige Koepelgevangenis in Breda