Op zoek naar nieuwe perspectieven voor de wijkaanpak

Platform31 verkent samen met twaalf steden hoe de aanpak van stadswijken gestalte krijgt nu de Rijksoverheid een stap terug heeft gezet. Wat zijn de stedelijke opgaven van vandaag?

Over welk repertoire beschikken steden om deze vraagstukken aan te pakken? Hoe kan de relatie met partners worden ingericht? Hoe zorgen we voor continuïteit? In het kennisprogramma Nieuwe perspectieven voor stedelijke vernieuwing blaast Platform31 samen met het G32-Stedennetwerk de wijkaanpak nieuw leven in.

Gemeenten aan zet

Het initiatief voor stedelijke vernieuwing ligt nu bij de steden, die volop zoeken naar nieuwe manieren om het leefklimaat in kwetsbare wijken op peil te houden. Bestaande en nieuwe partnerschappen met corporaties, bewoners, wijkteams, onderwijsinstellingen maar ook met de supermarkt en met energiebedrijven spelen daarbij een belangrijke rol. Veel gemeenten zetten in op wijkgerichte sociale aanpakken, waarbij veel verwacht wordt van eigen initiatief, actief burgerschap en sociaal ondernemerschap. De gemeenten worstelen daarbij met de vraag wat nodig, haalbaar een betaalbaar is. De overheid koestert hoge verwachtingen van burgerkracht en van marktpartijen, maar de juiste rolverdeling is hierbij een uitdaging.

Gericht op oplossen en preventie

Twaalf steden droegen een wijk aan om in het kennisprogramma Nieuwe perspectieven voor stedelijke vernieuwing te zoeken naar een passende wijkaanpak. Dit zijn geen wijken die de lijstjes met probleemwijken aanvoeren, maar die wel het risico lopen om af te glijden. De oplossingsgerichte- en preventieve benadering is daarmee in dit traject verankerd. De huidige groep deelnemende wijken is dan ook divers in het soort uitdaging, bouwperiode, grootte, ligging binnen de gemeente, compositie en eerder toegepaste wijkaanpakken.

nieuwe perspectieven voor stedelijke vernieuwing

Stad - wijk

 • Groningen – Selwerd
 • Emmen – Angelslo
 • Lelystad – Jo/Galjoen
 • Haarlem – Meerwijk
 • Enschede – Dolphia
 • Delft – Buitenhof
 • Schiedam – Schiedam-Oost
 • ’s-Hertogenbosch – Gestelse buurt
 • Eindhoven – Jagershoef
 • Maastricht – Mariaberg
 • Zoetermeer – Meerzicht
 • Parkstad Limburg – Kerkrade-West

Huidige en toekomstige opgaven

Van iedere deelnemende wijk maken we een beknopte wijkanalyse. Hoe hebben deze wijken zich ontwikkeld en hoe staan ze er – bijna tien jaar na de start van het Krachtwijkenbeleid – voor? In hoeverre zijn trends in de stedelijke vernieuwing zichtbaar in deze wijken? Welke opgaven tekenen zich af? Wat voor aanpakken worden ingezet en wat leveren die op? Deze vragen willen we in cijfers en verhalen beantwoorden. Voor een brede groep aandachtswijken voeren we een analyse uit en van de twaalf deelnemende wijken stellen we een wijkprofiel op. Met interviews geven we duiding aan cijfers en statistieken: hoe manifesteren de opgaven zich op lokaal niveau? Begin 2017 publiceren we een rapport dat inzicht geeft in de huidige staat van de Nederlandse aandachtswijken.

Nieuwe oplossingen, samenwerkings- en financieringsmodellen

Naast het vaststellen van de opgave gaan we op zoek naar succesvolle aanpakken. In vier interactieve themabijeenkomsten wisselen beleidsmakers en professionals kennis en praktijkervaringen uit aan de hand van concrete aanpakken uit hun stad. Wat werkt? Waar liggen kansen voor nieuwe vormen van samenwerking en financiers? Wie moet worden uitgedaagd? Ter inspiratie nodigen we externe experts uit. Tevens verkennen we de mogelijkheden om tot een City Deal te komen. De eerste bijeenkomst is op 29 november 2016. De resultaten van de vier themabijeenkomsten worden medio 2017 gepubliceerd.

Meer lezen

Volg de belangrijkste ontwikkelingen in dit project:

Kennisdossier

Platform31 bundelt de belangrijkste kennis over stedelijke vernieuwing voor u in een overzichtelijk kennisdossier. In dit kennisdossier koppelen we beschikbare kennis aan stedelijke praktijk, stellen relevante kennis beschikbaar en informeren over de nieuwste trends en ontwikkelingen.